Mesjasz Haendla: Król słuchał na stojąco

Reklama

Oto libretto "Alleluja" (zaczerpnięte z Ap. 19, 6-16):
"Hallelujah: for the Lord God omnipotent reigneth, Hallelujah. The kingdom of this world is become The Kingdom of our Lord and of his Christ; and He shall reign for ever and ever, Hallelujah. KING OF KINGS, AND LORD OF LORDS, and He shall reign for ever and ever. Hallelujah".


"Alleluja, dla Pana Boga Wszechmocnie panującego, Alleluja! Królestwo tego świata stało się Królestwem naszego Pana i Chrystusa; i On będzie panował na wieki, Alleluja; KRÓL KRÓLÓW, I PAN PANÓW; i będzie panował na wieki, Alleluja!"

Posłuchaj "Alleluja" z "Mesjasza" Haendla
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Zobacz

Autopromocja

Reklama

Reklama

Reklama