Księga Henrykowska na liście UNESCO?

Pod koniec marca okaże się czy przechowywane we wrocławskim Muzeum Archidiecezjalnym dzieło, zawierające pierwsze zdanie zapisane w języku polskim, ma szansę znaleźć się w prestiżowym spisie ksiąg ważnych dla ludzkiej cywilizacji.

Dziś kilkunastostronicowy wniosek w tej sprawie, adresowany do Krajowego Komitetu Programu UNESCO „Pamięć świata”, podpisał abp Józef Kupny. Czytamy w nim m.in., że „Księga Henrykowska to unikatowe w skali światowej źródło do poznania procesów wymiany kulturowej, które w dojrzałym średniowieczu zadecydowały o kształcie przyszłej Europy” oraz, że oryginalny rękopis spisany w drugiej połowie XIII i na początku XIV w. w klasztorze cystersów w Henrykowie zachował się do naszych czasów i jest przechowywany w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu.

W najbliższy wtorek wniosek wraz z listem intencyjnym metropolity trafi do Warszawy. Tam 10 marca, spośród zgłoszonych propozycji Polski, Komitet wybierze dwie pozycje, które do końca marca zostaną przedstawione w Genewie, by walczyć o wpis na światową listę. Spośród nadesłanych z całego świata kandydatów tego zaszczytu dostąpią dwa dzieła, bądź kolekcje dzieł. Jak się dowiedzieliśmy, Księga Henrykowska ma spore szanse znaleźć się w gronie polskich propozycji.

Uzyskanie wpisu na liście UNESCO to ogromny prestiż dla danego dzieła. W promocję Księgi Henrykowskiej aktywnie włączył się prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Jego przedstawiciele przekonują, że stolica Dolnego Śląska posiada jedne z najciekawszych w Europie archiwów i zbiorów bibliotecznych i wierzą, że dzięki programowi „Pamięć świata” i Księdze Henrykowskiej uda się wypromować także inne dolnośląskie zbiory.

Lista „Pamieć świata” („Memory of the Word”) to rejestr wybranych zabytków o charakterze dokumentacyjnym (Powszechnie znana Lista Światowego Dziedzictwa służy ochronie zabytków kultury i przyrody). Celem tego programu UNSECO jest zachowanie dokumentów będących świadectwem kluczowych wydarzeń politycznych, społecznych, religijnych, kulturalnych i historycznych, stanowiących punkty kulminacyjne oraz momenty zwrotne w dziejach ludzkości. Aktualnie obejmuje ok. 300 wpisów.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama