Eduś

Powstaje Platforma Edukacji Regionalnej

Internetową Platformę Edukacji Regionalnej pod nazwą "Eduś" przygotowuje Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Narzędzie dla szkół jest obecnie w trakcie testów, od września ma być ogólnodostępne i wypełnione już częścią treści.

Instytut Badań Regionalnych powstał jako jeden z działów Biblioteki Śląskiej, dla której samorząd województwa jest organizatorem, w 2011 r. Dostał wówczas m.in. zadania przygotowania Encyklopedii woj. Śląskiego oraz podręcznika edukacji regionalnej. Ten pierwszy projekt funkcjonuje od 2014 r., podręcznik nabiera internetowego kształtu teraz.

Choć treść podręcznika jest już praktycznie gotowa od pewnego czasu, ostatnie miesiące zajęło przygotowywanie internetowego narzędzia, za pomocą którego będzie kolportowany. Jak poinformował PAP w czwartek dyrektor wydziału kultury urzędu marszałkowskiego Przemysław Smyczek, Platforma Edukacji Regionalnej "Eduś" jest już na etapie ostatecznych testów poszczególnych elementów.

System ma zostać przeniesiony na serwery Biblioteki Śląskiej do końca marca br., aby od kwietnia wypełniać go już treściami dydaktycznymi. Wtedy też na stronie Instytutu Badań Regionalnych pojawią się screeny przykładowych lekcji. Do końca sierpnia wprowadzone zostanie tam trzydzieści tematów pilotażowych.

Po ich wprowadzeniu strona zostanie udostępniona do ogólnego użytku, a kolejne tematy będą dodawane sukcesywnie. Zakończenie wprowadzania materiałów planowane jest w 2017 r. Jednocześnie platforma, podobnie jak Encyklopedia Woj. Śląskiego, pozostanie otwarta, co umożliwi dalsze uzupełnianie materiałów na poziomie szczegółowym.

Informacje o otwarciu platformy dla wszystkich użytkowników znajdą się na stronach internetowych: Instytutu Badań Regionalnych, Biblioteki Śląskiej i Encyklopedia Woj. Śląskiego, publikowane będą również w mediach. Od października ruszyć ma też cykl spotkań z nauczycielami prezentujących platformę i możliwości wykorzystania jej w lekcjach.

Spotkania te będą organizowane w różnych miastach województwa, m.in. Katowicach, Pszczynie Tychach, Bielsku-Białej, Cieszynie, Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie i Częstochowie. Już teraz natomiast list zachęcający do korzystania przez nauczycieli z nowego podręcznika wysyła do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast regionu członek zarządu woj. śląskiego Henryk Mercik.

"Mając świadomość wagi i znaczenia edukacji regionalnej dzieci i młodzieży woj. śląskiego z ogromną satysfakcją chciałbym przedstawić nowy, mający formę strony internetowej, Podręcznik Edukacji Regionalnej - Eduś. Jednocześnie pragnę zachęcić do korzystania z tej doskonale przygotowanej pomocy dydaktycznej już od roku szkolnego 2016/2017" - napisał Mercik.

W liście członek zarządu regionu akcentuje, że projekt obejmuje obszar całego woj. śląskiego, a zagadnienia ogólne, obejmujące całość województwa zajmują jego dominującą część. Cały "Eduś" składa się z ponad 120 zagadnień z zakresu: geografii, biologii, języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, sztuki i religii.

Uzupełniające część ogólną zagadnienia modułowe są związane z subregionami województwa: Górnym Śląskiem, Śląskiem Cieszyńskim, Zachodnią Małopolską, Zagłębiem Dąbrowskim, Ziemią Zawierciańską, Ziemią Częstochowską i Ziemią Jaworznicko-Chrzanowską.

Oprócz klasycznego podziału na przedmioty, projekt dzieli się na trzy bloki: społeczeństwo (sprawy związane z woj. śląskim, regionem i subregionami, administracją i gospodarką oraz historią i problemami współczesnymi), kultura (tematy języka, literatury, sztuki, muzyki, etnologii oraz współczesnego odbioru filmów, sztuk teatralnych i festiwali) oraz przyroda (szeroko pojęty krajobraz naturalny woj. śląskiego).

Jak zaakcentował w czwartek Mercik, nie chodzi o "edukację regionalną dotyczącą śląskiej godki, śląskiej kuchni itd.", a o edukację dotyczącą całego województwa - obejmującą wszystkie jego części i wiele aspektów.

"To jest zrobione dla wszystkich mieszkańców i moim zdaniem pod tym względem to absolutny krok do przodu. Im więcej będzie wiedzy o tym swoim miejscu i szacunku dla tej małej ojczyzny, tym więcej będziemy mieli świadomych obywateli, którzy nie tylko tutaj zostaną, ale zechcą pracować, by ta ich mała ojczyzna wyglądała, funkcjonowała jak najlepiej" - powiedział PAP Mercik.

"To duży problem, często nie wiemy nic o miejscu, w którym urodziliśmy się, a w szkole nie dowiadujemy się o tym w ogóle. Ludzie chcą tej wiedzy; najczęściej dowiadują się o tych rzeczach przypadkiem lub zbyt późno. My chcemy, żeby młodzież dowiedziała się o tym wszystkim na poziomie gimnazjalnym" - zaznaczył członek zarządu woj. śląskiego.

Podręcznik przygotował Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w oparciu o wiedzę i doświadczenie m.in. historyków, geografów, biologów czy kulturoznawców. Choć jest przeznaczony przede wszystkim dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, został napisany tak, aby można było z niego korzystać również w szkołach podstawowych.

Instytut Badań Regionalnych powołano w lipcu 2011 r. uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego - funkcjonuje w strukturach Biblioteki Śląskiej. Działalność rozpoczął na początku 2012 r. Jego zadaniem jest m.in. prowadzenie działalności naukowo-badawczej nad szeroko rozumianą tematyką śląską.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama