Jaśniejąca jak słońce

Opolski Gość Niedzielny

publikacja 10.05.2015 06:00

Kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc... – prezentuje muzeum z Raciborzu.

 Monika Witek, historyk sztuki, z pasją opowiada o poszczególnych eksponatach Karina Grytz-Jurkowska /Foto Gość Monika Witek, historyk sztuki, z pasją opowiada o poszczególnych eksponatach

Powyższym fragmentem z Pieśni nad Pieśniami rozpoczyna się wystawa pt. „Twarzą w twarz. Oblicza Matki Bożej”, którą aż do końca czerwca można oglądać w dawnym kościele sióstr dominikanek (ul. Gimnazjalna 1).

– Chcemy, by wybrzmiała tu treść, symbolika przedstawień maryjnych, a nie tylko Jej wizerunki jako dzieła sztuki, ich wartość artystyczna. Stąd obok późnośredniowiecznych pięknych płaskorzeźb i figur czy nieco późniejszych oleodruków mamy też przykłady sztuki ludowej, bo postać Maryi była jakoś zawsze bliska katolikom, choć nazywana jest też Matką tajemniczą – przedstawia ekspozycję jej pomysłodawczyni Monika Witek, historyk sztuki.

Stąd są i opowieści o życiu Matki Bożej, pokazanym poprzez kolejne etapy od niepokalanego poczęcia, przez Jej narodziny, dzieciństwo, zwiastowanie oraz urodzenie Jezusa, sceny pasyjne – po wniebowzięcie. Są też wizerunki maryjne według najstarszych formuł ikonograficznych Madonny z Dzieciątkiem, wywodzących się od bizantyjskich hodegetrii, eleusy, ale i kopie obrazów Matki Boskiej Częstochowskiej czy Piekarskiej wraz z historią dotyczącą ich oryginałów.

Całość uzupełniają też pochodzące z różnych okresów dewocjonalia wyszukane w muzealnych zbiorach – medaliki, podróżne składane ołtarzyki, obrazki na szkle, a nawet piękne, ceramiczne kafle z kolorowym, wypukłym przedstawieniem Świętej Rodziny czy Maryi Królującej.

– Wśród najcenniejszych i najstarszych eksponatów jest piękna, niedawno odrestaurowana płaskorzeźba przedstawiająca Boże Narodzenie z XV w., Pieta i dwie piękne figury Madonny z tego samego okresu. Mamy też ciekawą, XIX-wieczną, wielopolową ikonę, tzw. prazdnik, obrazującą święta maryjne i życie Maryi przedstawione na podstawie Pisma Świętego, apokryfów i legend. Niektóre sceny zostały powiększone i opisane, więc można się im dokładniej przyjrzeć – opowiada Monika Witek.

I rzeczywiście, zwiedzając wystawę, ma się wrażenie, że Maryja patrzy na nas z każdej strony, a Jej wizerunki, choć bardzo różne, tworzą spójny obraz Dziewicy, Oblubienicy Bożej, Matki, Królowej, Pocieszycielki. Szczegóły i godziny zwiedzania są na stronie: www.muzeum.raciborz.pl. Wystawie patronuje „Gość Niedzielny”.