Śląskie: nie chcą murów między subregionami

prze

publikacja 15.06.2015 19:06

Jest pierwsza reakcja na wejście RAŚ do koalicji rządzącej województwem śląskim: powstała Inicjatywa CBS.

Śląskie: nie chcą murów między subregionami Przemysław Kucharczak /Foto Gość Widok ze Świętochłowic w stronę Chorzowa i Katowic. Na horyzoncie m.in. bloki katowickiego Osiedla Tysiąclecia

Jej inicjały - CBS - pochodzą od nazw miast Częstochowa - Bielsko-Biała - Sosnowiec. Tworzą je bezpartyjni samorządowcy ze stowarzyszeń: Mieszkańcy Częstochowy, Niezależni.BB i Niezależni Sosnowiec.

Domagają się, żeby władze województwa nie zapomniały o „nieśląskich” częściach województwa śląskiego. Niepokoi ich wejście do rządzącej województwem koalicji Ruchu Autonomii Śląska.

„Rozumiemy, że obszar administracyjny województwa śląskiego, zwłaszcza poza jego granicami, postrzegany jest głównie przez pryzmat Górnego Śląska - jego pięknej i bogatej historii, ale i problemów wynikających z jego społeczno-gospodarczego charakteru. Często jednak zapomina się o istnieniu takich subregionów jak Podbeskidzie, Ziemia Częstochowska i Zagłębie” - napisali członkowie Inicjatywy CBS w nadesłanym do naszej redakcji oświadczeniu.

Samorządowcy z Inicjatywy CBS chcą też sprawiedliwego podziału środków na inwestycje, kulturę, edukację i służbę zdrowia. „Wśród mieszkańców naszych miast i subregionów dominuje wrażenie, że dotychczas instrumenty te są wykorzystywane raczej do wzmacniania pozycji Górnego Śląska niż do zrównoważonego rozwoju całego województwa” - stwierdzają. Stanowczo sprzeciwiają się też budowaniu w województwie śląskim „murów między poszczególnymi subregionami, faworyzowaniu jednych przed drugimi i tworzeniu atmosfery nieufności”.

Na następnej stronie – pełna treść oświadczenia.

Inicjatywa CBS (Częstochowa – Bielsko-Biała – Sosnowiec)

My, Niezależni Samorządowcy Bielska-Białej, Częstochowy i Sosnowca, deklarujemy rozpoczęcie wspólnej pracy na rzecz społeczności lokalnych, które reprezentujemy. Pragniemy przypominać wszystkim mieszkańcom naszego kraju, że nasze województwo to bogaty region pełen regionalizmów, lokalnych tożsamości i różnorodnych problemów. Rozumiemy, że obszar administracyjny województwa śląskiego, zwłaszcza poza jego granicami, postrzegany jest głównie przez pryzmat Górnego Śląska - jego pięknej i bogatej historii, ale i problemów wynikających z jego społeczno-gospodarczego charakteru. Często jednak zapomina się o istnieniu takich subregionów jak Podbeskidzie, Ziemia Częstochowska i Zagłębie. Zapominają o tym partie polityczne, które skupiają się na swoich własnych problemach a nie na reprezentowaniu lokalnych społeczności.

Uważamy, że nasza różnorodność może być atutem województwa, a poczucie odrębności regionalnej powinno służyć poszukiwaniu wspólnej drogi rozwoju, wzajemnemu zrozumieniu i odnajdywaniu nowoczesnych rozwiązań służących dobru wspólnemu. Temu powinny służyć Regionalna Strategia Rozwoju oraz Regionalna Strategia Innowacji województwa śląskiego. Temu powinny służyć także środki przeznaczane na inwestycje, kulturę, edukację i służbę zdrowia. Wśród mieszkańców naszych miast i subregionów dominuje wrażenie, że dotychczas instrumenty te są wykorzystywane raczej do wzmacniania pozycji Górnego Śląska niż do zrównoważonego rozwoju całego województwa.

Dlatego stanowczo sprzeciwiamy się budowaniu murów między poszczególnymi subregionami, faworyzowaniu jednych przed drugimi i tworzeniu atmosfery nieufności. Nie będzie zgody na decyzje, których skutkiem będzie poczucie pokrzywdzenia i nierównego traktowania, niesprawiedliwego w stosunku do poszczególnych  lokalnych potrzeb i ambicji.

Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, wszystkich mieszkańców naszego województwa, o poszanowanie praw i interesów wszystkich miast i regionów. Jesteśmy przekonani, że zacieśnianie więzi między Częstochową, Bielskiem-Białą i Sosnowcem oraz utworzenie w przyszłości wspólnych struktur przyniesie pozytywne efekty dla naszych małych ojczyzn.

Stowarzyszenia samorządowe:

Mieszkańcy Częstochowy

Niezależni.BB

Niezależni Sosnowiec