Lepsze queer niż Tischner?

jad /"Rzeczpospolita"/nauka.gov.pl

publikacja 17.07.2015 10:00

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozdysponowało pieniądze w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W myśl tych decyzji "literatura LGBT to polskie dziedzictwo kulturowe" - napisała "Rzeczpospolita".

Lepsze queer niż Tischner? AUTOR / CC 1.0 Ks. prof. Józef Tischner

– „Tradycja”, pierwszy konkurs nowej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, umożliwia sfinansowanie istotnych dla nas wszystkich badań humanistycznych. Tylko uważne spojrzenie w przeszłość może nauczyć nas czegoś o przyszłości – wyjaśnia w materiałach dostępnych na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego minister prof. Lena Kolarska-Bobińska.

W kolejce po dofinansowanie w ramach dwóch modułów "Tradycja” 1.a i "Tradycja" 1.b stanęło 520 projektów. Popularność konkursu szła w parze z wysokim poziomem zgłoszeń. Dlatego Rada Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki wspólnie z MNiSW zdecydowały się na podwyższenie początkowego budżetu konkursu o ponad 9 mln zł. - dowiadujemy się z komunikatu ministerstwa.

Jak pisze dzisiejsza "Rzeczpospolita", te pieniądze nie wystarczyły, by dofinansować projekt stworzenia nowej encyklopedii II wojny światowej. Rada Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nie znalazła też zrozumienia dla pomysłu krakowskiego Instytutu Myśli Józefa Tischnera, który chciał wydać dwa tomy dzieł zebranych księdza-filozofa.

"Staraliśmy  się  zachować  wzmocnione  procedury  obiektywności  oceny,  choć  oczywiście zdajemy  sobie  sprawę  z  jej  nie doskonałości. Zdajemy  sobie też  sprawę,  że element subiektywnej  oceny  (niekiedy  dyskusyjnej merytorycznie)  jest  w  praktyce nieunikniony" - napisali członkowie rady w oświadczeniu wydanym po ogłoszeniu wyników konkursu. "Jesteśmy nadto świadomi, że przeprowadzona procedura może niekiedy spowodować niezakwalifikowanie do dalszej oceny wniosków zasługujących na finansowanie. Toteż – deklarujemy - procedurę tę chętnie poddamy korektom, wsłuchując się w Państwa sugestie i propozycje" - dodano w oświadczeniu.

W radzie zasiadają:

 1. prof. Ewa Domańska, UAM
 2. prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk z UAM
 3. prof. Grażyna Jurkowlaniec, UW
 4. dr Emanuel Kulczycki, UAM
 5. prof. Karol Modzelewski, członek rzeczywisty PAN
 6. prof. Karol Myśliwiec, członek rzeczywisty PAN
 7. prof. Ryszard Nycz, UJ - przewodniczący NPRH
 8. prof. Jarosław Mikołaj Płuciennik, Uniwersytet Łódzki
 9. prof. Ewa Stefania Rewers, UAM
 10. dr hab. Jan Sowa, UJ
 11. prof. Jerzy Strzelczyk, emerytowany pracownik UAM
 12. prof. Elżbieta Maria Witkowska-Zaremba, Instytut Sztuki PAN

Kierownikiem projektu wydania antologii polskiej literatury queer jest dr Błażej Wawrocki związany m.in. ze środowiskiem "Krytyki Politycznej" i autor kilku książek dotyczących tej tematyki. Wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prowadzi zajęcia z zakresu gender i queer studies.

TAGI: