Tarnowskie Góry chronologicznie

sz

publikacja 19.08.2015 03:15

Kalendarium historyczne Miasta Gwarków to pierwsza i jedyna do tej pory tego typu publikacja. Obejmuje daty od 1136 do połowy 2015 roku, a więc od pierwszej wzmianki o działalności górniczej w tych rejonach po tegoroczne otwarcie nowoczesnej hali sportowej.

Tarnowskie Góry chronologicznie   Szymon Zmarlicki /Foto Gość Okładka książki Przedstawia się jako publikacja, która „nie jest podręcznikiem do nauki historii ani jej skrótową, zamkniętą w datach syntezą”. Choć w książce dat nie brakuje, została zaprojektowana tak, by każdy mógł ją uzupełniać i aktualizować. „Kalendarium historyczne. Tarnowskie Góry” to kompleksowy przegląd dziejów Miasta Gwarków.

Publikację wydała Fundacja Popularyzacji Dziedzictwa „Kruszce Śląska”, a jej autorami są Małgorzata i Mieczysław Filakowie. Na 120 stronach znajdują się chronologicznie uporządkowane wydarzenia z historii Tarnowskich Gór, a także czarno-białe reprodukcje map, rycin czy starych dokumentów. Kalendarium jest dostępne zaledwie w stu numerowanych egzemplarzach.

Tarnowskie Góry chronologicznie   Szymon Zmarlicki /Foto Gość Poza datami kalendarium zawiera także stare mapy, ryciny czy dokumenty opisujące Tarnowskie Góry Oprócz najbardziej rozbudowanej części z wyszczególnionymi wydarzeniami książka zawiera także rozdziały dotyczące m.in. budowli, kolei i dróg, maszyn ogniowych czy szybów i sztolni. Wymienieni zostali również burmistrzowie Tarnowskich Gór, księża parafii ewangelicko-augsburskiej oraz proboszczowie parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Autorzy wyliczają ponadto ważne osobistości goszczące w mieście, a wśród nich króla Jana III Sobieskiego wraz z żoną Marysieńką w drodze na bitwę pod Wiedniem (1683), Johanna Wolfganga Goethego (1790) czy Józefa Piłsudskiego (1922), ukazując znaczenie małej ojczyzny w perspektywie historii powszechnej.

„Podręczników lokalnej historii nikt dziś nie potrzebuje i żaden nauczyciel z »Kalendarium« odpytywał nie będzie. To książka dla koneserów, miłośników dziejów swojego najbliższego otoczenia, ludzi doceniających wielobarwną, wielokulturową historię. Pozycją tą możemy się słusznie chwalić – nie tylko dlatego, że jest, również dlatego, iż stanowi świadectwo ciągłości historycznej” – napisał o publikacji Zbigniew Markowski z Portalu Powiatu Tarnogórskiego.

Książkę można nabyć w księgarni "Wiosna" przy ul. Karola Miarki 7 w Tarnowskich Górach, na stoisku księgarskim nr 203 na parterze Hali Targowej (ul. Nakielska 1–3) oraz w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim (ul. Parkowa 1).