Koran

Bruce Lawrence

publikacja 06.04.2009 14:29

W latach 610-632 archanioł Gabriel przekazał Mahometowi - arabskiemu kupcowi z Mekki - boskie objawienie: Koran.

Koran

I chociaż Koran jest jedynie powtórzeniem objawienia zawartego w Biblii, to jednak zawarta w nim wizja świata jest inna, niezwykła. Każde pokolenie muzułmanów sięga do niej, by budować własną wizję świata. Czytelnik dowiaduje się, jak powstawał Koran i jak kształtował cywilizację muzułmańską od VII wieku po dzień dzisiejszy.

Muzułmanie szukali w swojej księdze objaśnienia zmieniającej się rzeczywistości, pociechy, ale i zachęty do radykalnych działań. Dla autora tej książki, amerykańskiego profesora B. Lawrence'a, Koran jest nieustannie interpretowaną Księgą Znaków. Lawrence objaśnia, co wspólnego z Koranem ma Jerozolima, mauzoleum Taj Mahal, jak go interpretuje Usama Ibn Ladin, Afroamerykanie i jak pomaga chorym na AIDS. To nie tylko przegląd funkcji tej księgi, ale również opowieść o tym, jak Koran zmieniał życie muzułmanów i wpływał na losy świata.

***

Koran - Bruce Lawrence
Wydawnictwo: Muza
Rok wydania: 2008
Ilość stron: 216