Ziemia Święta

bernardinum.com.pl

publikacja 19.04.2010 08:27

Ten maleńki skrawek ziemi, zilustrowany w albumie pięknym słowem i ciekawymi fotografiami, jest dla nas, chrześcijan Ziemią Świętą, Ziemią naszego Pana.

Ziemia Święta Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Bernardinum

"Prezentowany tutaj esej ks. Janusza Stanisława Pasierba pt. "Ziemia Święta" to piękny obraz przywoływanej w Psalmach Ziemi stworzonej przez Boga i opiewanej w Księdze Rodzaju – Ziemi Obietnicy i Przymierza; Ziemi, którą prorok Izajasz ukazuje jako Boży podnóżek, a Jeremiasz i Amos opisują jako przestrzeń bolesnych wzdychań i tęsknoty za Panem.

Nowy Testament czyni z niej miejsce szczególnego błogosławieństwa, które razem z całym niebem i całą przestrzenią ziemi oczekuje ostatecznego odnowienia. Esej jest równocześnie niezwykłym portretem trzech wielkich religii monoteistycznych, nękanej trwogą ustawicznych waśni i krwawych konfliktów. Jego prosty, a przy tym niezwykle barwny, chwilami niemal że poetycki język, wprowadza czytelnika w bolesne zderzenie religijnych tęsknot, zawiłych dziejów narodu wybranego i surowej, a czasami nawet tragicznej rzeczywistości, której jesteśmy świadkami.

Ten maleńki skrawek ziemi, zilustrowany w albumie pięknym słowem i ciekawymi fotografiami, jest dla nas, chrześcijan Ziemią Świętą, Ziemią naszego Pana; Tego, który jest nie tylko zapowiadanym przez Izajasza Księciem Pokoju, a samym Pokojem! Jest Ziemią, na której dokonało się zbawienie świata: od wcielenia po śmierć krzyżową i zmartwychwstanie, dzięki któremu wszystko zyskało zupełnie nowy wymiar" - pisze w przedmowie Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski Henryk J. Muszyński.

Pięć egzemplarzy książki "Ziemia Święta" - ufundowanych przez Wydawnictwo Bernardinum - mogą Państwo wygrać w naszym mini-konkursie biblijnym.

Ks. Janusz St. Pasierb - "Ziemia Święta". Wydawnictwo Bernardinum; rok wydania: 2010; ilość stron: 84.