Noc pod flagą Herberta

GN 41/2018 |

publikacja 11.10.2018 00:00

To był niezwykły pomysł. Zamiast radnych w sali obrad Rady Miasta zasiedli poeci. Czytali wiersze Zbigniewa Herberta i swoje, przypominając, co jest najważniejsze.

Poeci czytają Herberta w sali magistratu Krakowa. Grzegorz Kozakiewicz Poeci czytają Herberta w sali magistratu Krakowa.

Ósma Noc Poezji odbywała się w Krakowie 6 października – od rana aż do północy. Świętowano 20. rocznicę śmierci Zbigniewa Herberta i 90. rocznicę urodzin Tadeusza Śliwiaka – poety, dziennikarza, aktora, od 1948 r. związanego z Krakowem. Spotkanie poetyckie w magistracie, gdzie decydują się losy miasta, zmieniło się w symboliczne przywoływanie ducha Herberta – przez jego teksty. To było czytanie podniosłe i promieniujące na słuchaczy, bo każdy wiersz autora „Pana Cogito” niesie jakąś cząstkę jego najważniejszego przesłania, by „być wiernym i iść”. Razem z Małgorzatą Lebdą, Klaudią Chudowolską, Agnieszką Wiktorowską-Chmielewską, Jadwigą Maliną, Józefem Baranem, Krzysztofem Lisowskim, Jakubem Kornhauserem, Janem Polkowskim, Adamem Ziemianinem, Bartłomiejem Zdunkiem i Ryszardem Krynickim zasiedliśmy na miejscach, które zwykle zajmują przewodniczący Rady Miasta. Wywoływani do prezentacji przez Bronisława Maja pozwoliliśmy sobie przez dwie godziny na rządy poezji.

Wiersze Herberta, Śliwiaka, ale też Eliota, Wyspiańskiego i żyjących twórców można było poznać w różnych miejscach Krakowa i na różne sposoby – uczestnicząc w slamie, projekcjach filmowych czy spacerze po mieście. Przekonani, że poezja działa przez obraz, wzięliśmy udział w maratonie filmowym inspirowanym twórczością Herberta. Życie i twórczość Józefa Barana, Leszka A. Moczulskiego i Leszka Elektorowicza poznaliśmy z poświęconych im dokumentów. W czasie wyjątkowego śniadania poetyckiego dla dzieci „Zakochana żaba” maluchy malowały ilustracje do tekstów Śliwiaka. Bajek Herberta dla dorosłych świetnie słuchało się nocą w klubie „Pod Gruszką”. Sądząc po dużej frekwencji, profesjonalnie przygotowana Noc Poezji dobrze przyjęła się w kalendarzu krakowskich imprez literackich.

Barbara Gruszka-Zych