Analizując konklawe

GN 46/2018 |

publikacja 15.11.2018 00:00

Na 40. rocznicę wyboru Jana Pawła II na polskim rynku ukazała się jedna, za to znacząca pozycja o początkach tego pontyfikatu – „Tajemnice konklawe 1978”.

16 października 1978 r. Pierwsze wystąpienie nowego papieża Jana Pawła II. FIORI FRANCO /EAST NEWS 16 października 1978 r. Pierwsze wystąpienie nowego papieża Jana Pawła II.

Jacek Moskwa – autor najobszerniejszej polskiej biografii Jana Pawła II, korespondent polskich mediów w Watykanie – weryfikuje utrwalone od lat opinie o okolicznościach tego wyboru, stawia też kilka nowych i ważnych tez.

Ciekawym pomysłem jest wplecenie do tej opowieści biografii kilkunastu osób z najbliższego otoczenia Jana Pawła II. Ich relacje przynoszą wiele szczegółów z tamtych wydarzeń. Przede wszystkim jednak autor umieszcza wydarzenia z październikowego konklawe 1978 r. w szerszej perspektywie – schyłkowego okresu pontyfikatu Pawła VI oraz krótkiego pontyfikatu Jana Pawła I. Opisuje, jak systematycznie rosła międzynarodowa pozycja kard. Karola Wojtyły i jego rozpoznawalność wśród najważniejszych hierarchów Kościoła katolickiego oraz w Kurii Rzymskiej. Wskazuje na rosnącą siłę jego kandydatury dla kardynałów pragnących dokonać wyboru spoza kręgu włoskich kandydatów. Przekonuje, że wybór dokonany 16 października 1978 r. nie był tak wielkim zaskoczeniem, jak starano się to początkowo przedstawić, ale logiczną konsekwencją sytuacji, w jakiej znalazł się wówczas Kościół. Na podstawie dostępnych źródeł analizuje zarówno przebieg konklawe sierpniowego, kiedy papieżem został kard. Albino Luciani, jak i konklawe październikowe, którego rezultat zmienił bieg historii świata. Dowartościowuje rolę prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, który w decydujących momentach październikowego konklawe udzielił metropolicie krakowskiemu nie tylko moralnego wsparcia, choć sam był brany pod uwagę jako kandydat do tego wyboru. Precyzyjnie obala tezę o rzekomo wyjątkowej roli kard. Franza Königa, metropolity wiedeńskiego, w wysunięciu kandydatury kard. Wojtyły, obecną praktycznie we wszystkich biografiach Jana Pawła II.

„Tajemnice konklawe” to książka precyzyjnie napisana, pełna interesujących spostrzeżeń, bardzo watykańska, a zarazem z barwnie zarysowanym polskim tłem.

Andrzej Grajewski

Jacek Moskwa "Tajemnice konklawe 1978" Znak Kraków 2018ss. 288   Jacek Moskwa "Tajemnice konklawe 1978" Znak Kraków 2018ss. 288