Rzym: odkrycia w katakumbach św. Tekli

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 22.06.2010 17:28

Wiadomo już, co archeolodzy odkryli w katakumbach św. Tekli w Rzymie: najstarsze na świecie wizerunki apostołów Piotra, Pawła, Andrzeja i Jana. Pochodzą one z końca IV w.

Rzym: odkrycia w katakumbach św. Tekli Wikimedia (PD) Chrystus między Piotrem i Pawłem. Fresk z IV w. Katakumby św. Marcelinusa i Piotra na Via Labicana, Rzym.

Jeśli chodzi o Andrzeja i Jana, to są to rzeczywiście ich najwcześniejsze znane portrety. Co do Piotra i Pawła, istnieją ich nieco starsze podobizny z połowy IV w., ale te, które odkryto w katakumbach św. Tekli, są najstarszymi wizerunkami, na których każdy z nich jest przedstawiony osobno – poinformowano w trakcie dzisiejszej prezentacji odkrycia.

Malowidła zdobią grób rzymskiej arystokratki i świadczą o żywym kulcie apostołów w tamtej epoce. Odkrycie było możliwe dzięki zastosowaniu nowatorskiej metody badań. Użyto w niej lasera, który pozwolił na usunięcie warstw pokrywających malowidła. Archeolodzy podkreślają, że w latach 50. ubiegłego stulecia omal nie doszło do zniszczenia tych bezcennych zabytków. Nad katakumbami św. Tekli powstał bowiem wtedy budynek mieszkalny. Katakumby te znajdują się w pobliżu bazyliki św. Pawła za Murami.