Wobec „laickiego fundamentalizmu”

Radio Watykańskie/KAI/kab

publikacja 24.06.2010 17:30

Nie mija dyskusja przed rozprawą odwoławczą w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w sprawie zakazu umieszczania krzyży we włoskich szkołach publicznych.

Wobec „laickiego fundamentalizmu” Roman Koszowski/Agencja GN Dziewięciu na dziesięciu polskich katolików chce, aby krzyż – znak ich wiary – widniał wyraźnie w przestrzeni publicznej

Wyrazy poparcia dla obecności znaku Zbawiciela w przestrzeni publicznej wciąż napływają od różnych episkopatów Starego Kontynentu. Jednocześnie w samych Włoszech cała sprawa jest okazją do debaty na temat chrześcijańskiej tożsamości kraju. Udział w niej biorą także przedstawiciele Stolicy Apostolskiej.

„Publiczne eksponowanie wizerunku Chrystusa ukrzyżowanego jest wyrazem tożsamości ściśle związanym z uczuciami religijnymi, dziejami i tradycją Włoch, podobnie jak innych narodów europejskich”. Takiego zdania jest watykański sekretarz stanu kard. Tracisio Bertone. Swoją opinię wyraził on w przesłaniu do uczestników zorganizowanego w Rzymie pod patronatem włoskiego Prezydium Rady Ministrów sympozjum: „Wartości i prawo. Sprawa krucyfiksu”. Purpurat wyraził też nadzieję, że dyskusja pomoże zrozumieć, iż publiczne umieszczanie symboli religijnych jest ważnym wyrazem wolności wyznaniowej domagającym się właściwego stosowania zasady pomocniczości.

Zdaniem innego przedstawiciela Watykanu, kard. Juliána Herranza, wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który zostanie zaskarżony 30 czerwca, jest wyrazem „laickiego fundamentalizmu”. Emerytowany przewodniczący Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych zwrócił uwagę, że ów laicki ekstremizm stara się zepchnąć religię do sfery prywatnej, eliminując jakikolwiek symbol wiary ze sfery publicznej. Z kolei wyrok trybunału w Strasburgu, powołując się na zasadę wolności religijnej, sam tę wolność łamie. Ponadto zasada świeckości państwa nie ma sama z siebie charakteru ideologicznego i powinna być kształtowana w praktyce przez poszczególne państwa, zgodnie z miejscowymi zwyczajami. Także użyte w uzasadnieniu wyroku pojęcie „neutralności światopoglądowej” nie oznacza jakiejś „antywyznaniowości” państwa – dodał kard. Herranz.

Głos w sprawie obecności symboli religijnych w szkołach  zabrała dziś również Rada Stała episkopatu Hiszpanii. Episkopat Hiszpanii podkreśla, iż należy respektować odmienność prawa i zwyczajów w kontaktach między krajami i instytucjami europejskimi. Przypomina, że dzięki chrześcijaństwu Europie udało się stworzyć przyjazne miejsce dla osób zarówno wierzących, jak i niewierzących w Chrystusa.

Obecność symboli religijnych w miejscach publicznych, w szczególności krzyży, odzwierciedla uczucia chrześcijan wszystkich wyznań. „Krzyż jest wyrazem tradycji, którą traktujemy jako wielką wartość. W kulturze chrześcijańskiej reprezentuje on zbawienie i wolność ludzi (…) szczerą solidarność ofiarowaną wszystkim”- czytamy w deklaracji hiszpańskiego episkopatu.