Muzeum obdarowane

PŁOCKI GOŚĆ NIEDZIELNY

publikacja 21.08.2011 07:10

O jej sztuce mówią krytycy, że jest malarstwem metafizycznym i pełnym skupienia, ciszy, skąd może prowadzić do modlitwy.

Ks. Stefan Cegłowski ks. Włodzimierz Piętka/GN Ks. Stefan Cegłowski
Dyrektor Muzeum Diecezjalnego, przedstawia część obrazów, o które wzbogaciła się płocka placówka

Obrazy małżeństwa war­szawskich artystów Adeli Szwai i Tadeusza Dudzińskiego wzboga­ciły kolekcję płockiego Muzeum Diecezjalne­go im. bł. abp. A.J. Nowowiejskiego.

Są to dzieła o tematyce religijnej: „Pieta”, „Ofiarowanie”, „Ogród Oliwny”, „Wędrówka z aniołem” – to niektóre z 26 przekazanych płócien.

– Adela Szwaja dwukrotnie wystawiała swoje obrazy w naszym muzeum. Było to w latach 80., na wystawach zbiorowych w czasie Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. Teraz to była jej inicjatywa, aby kil­kanaście dzieł swoich i zmarłego męża nam przekazać, za co jesteśmy bardzo wdzięczni – mówi ks. Stefan Cegłowski, dyrektor Muzeum Diecezjalnego.

W twór­czości artystki, która w Warszawie jest znana i ceniona od przeszło 50 lat, uderza ruch i światło. W dyna­micznym wirze kolorów szuka ona światła w otaczającym nas świecie. O jej sztuce mówią kryty­cy, że jest malarstwem metafizycznym i pełnym skupienia, ciszy, skąd może prowadzić do modlitwy.