Tytuł wyższej uczelni dla WSF

Edward Kabiesz

publikacja 05.10.2011 10:51

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012 w Warszawskiej Szkole Filmowej, która odbyła się 3 października, rozpoczęła nowy rozdział w dziejach tej uczelni. Stała się ona bowiem jedną z trzech wyższych uczelni filmowych w Polsce.

Tytuł wyższej uczelni dla WSF WSF Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Filmowej w Warszawie

Warszawska szkoła Filmowa w ciągu 7 lat swojej działalności stworzyła 7 wydziałów, 5 specjalistycznych kursów, tworzyła i współtworzyła liczne projekty edukacyjno-kulturalne, festiwale filmowe i imprezy kulturalne otwarte dla mieszkańców miasta. Jej wykładowcy  kształcą rocznie ponad 300 studentów i ok. 2.000 uczestników programów edukacyjnych.

Na tegoroczną inaugurację przybyli przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Ministrem Bogdanem Zdrojewskim na czele, przedstawiciele Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Miasta i Rady Miasta Stołecznego Warszawy, a także - przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Żoliborz.  

Minister Kultury Bogdan Zdrojewski podkreślił, jak duże znaczenie dla polskiej kultury ma nadanie tytułu uczelni wyższej Warszawskiej Szkole Filmowej oraz kształcenie przez nią nowych adeptów filmu.