Ôsiedle A abo Ôsiedle „Ana”

Nojstarsze w Nowych Tychach, mo pora fajnych ajnfartōw, za kere gańba niy było by ani chaupōm na Nikiszu.

Fto wiy, eli to niy ô tych ajnfartach take gryfne wiersze pisoł Krystian Gałuszka?

Mury sam tukej majōm ôszkrobane i pokryklane, tak że niyroz ciynżko pedzieć, eli piyrwyj ône były żōłte, zielōne eli brōnzowe, nale dyć tako Wynecjo sie asi skirz jednako ôszkrobanych pałacōw. Trzeba tyż pedzieć, co z tych ôszkrobanych murōw wyneckich żodyn sie niy dowiy tela, wiela idzie sie dowiedzieć w bele kerym ajnfarcie na Ôsiedlu A. Choby ô tym, że Karina to je fuchtla, Esiu to chachor, a Pyjter to pierōński gorol.

Do jednego takigo ajnfartu wleźli Hanusik i Lasok w pyńdziałek wele pōł szōstyj popołedniu. Wele połednio dostali anōnimowy telefōn ôd karlusa, kery padoł, że zno Ojgyna Chroboka, bo niydowno piyli bryna u niego na chaupie. Niy bōł pewny, eli to było na Andersa abo na Asnyka, ale na zicher kajś na Ôsiedlu A.

Hanusikowi to stykło. Piyrszy ôżyrok z raje, kerego sam trefiyli, pokapowoł sie zaroz ô kim je godka i doł im gynau adres. 

Dyszcz prawie przestoł loć i nad Ślōnskym pokozała sie gryfno danga, ô keryj godajōm, że to je echt symbol naszego Hajmatu beztōż, że pokazuje cołko jego roztōmajtość. Ludzie, kere sam miyszkajōm, tyż sōm roztōmajte: miljōnery choby Jorg Kirszniok, gryfne baby choby jego kobiyta Marika i ôszkliwe gizdy choby Ojgyn Chrobok, do kerego z byzuchym przijechali Hanusik i Lasok. No i boroki choby tyn lōmp, kere prawie wylecioł z ajnfartu, a ôd kerego fest wōniało brynōm.

– Dobry – frōnknōł ku policajōm i naciōngnōł baseball-mycka głymbij na ôczy.

Policaje wleźli do chaupy, wejrzeli na register, nale bōł taki pokryklany, że psinco sie z niego dowiedzieli, krōm tego, że tukej miyszko nojwiyncyj kibicōw GKS Tychy. Na szczyńście miano „Chrobok” znodli na brifkastli, miyszkanie nōmer sześć, prziszli ku tymu, że bydzie miyszkoł na piyrszym sztoku...

*

Powyższy tekst jest fragmentem książki "Kōmisorz Hanusik i umrzik we szranku". Autor: Marcin Melon. Wydawnictwo: Silesia Progress. Książkę można kupić tutaj

«« | « | 1 | » | »»
Dodaj komentarz
Gość
    Nick (wymagany lub )

    Autopromocja