Duchowy dar dla miasta

ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKI GOŚĆ NIEDZIELNY

publikacja 20.08.2012 06:54

Piękny szachulcowy kościół w centrum Zielonej Góry od 25 lat dedykowany jest Matce Bożej Częstochowskiej. Parafianie dziękują za opiekę Maryi.

Kościół MB Częstochowskiej Jan Rzemieniecki/GN Kościół MB Częstochowskiej
To jeden z najpiękniejszych zabytków Zielonej Góry. Niedawno zakończony został jego remont

Kościół wzniesiony został w XVIII wieku przez luteran, którym służył aż do końca ostatniej wojny. Od 1945 roku był kościołem filialnym parafii św. Jadwigi.

26 sierpnia 1987 r. decy­zją ówczesnego ordynariusza die­cezji gorzowskiej bp. Józefa Mi­chalika utworzona została przy nim nowa parafa.

– W tym roku chcemy podziękować za wsta­wiennictwo Matki Bożej, za po­sługę kapłanów i zaangażowanie wiernych. Dziękujemy również za ostatnie remonty elewacji, dachu i wnętrza świątyni – mówi proboszcz ks. Mieczysław Dereń. Przygotowaniem do obcho­dów 25-lecia istnienia parafii będą rekolekcje, które od 23 do 25 sierpnia wygłosi paulin, o. Bogdan Waliczek.

Główna ju­bileuszowa Msza św. odprawiona zostanie 26 sierpnia o godz. 18.30 pod przewodnictwem bp. Stefana Regmunta. Poprzedzi ją o godz. 17.30 koncert organowy w wy­konaniu Juliana Tatarynowicza (organy) i Marleny Michalak (skrzypce).