Płynąć pod prąd

Wiara.pl

publikacja 14.09.2011 09:41

Zbigniew Herbert wybrał Honor i ukochał Prawdę. Nade wszystko chciał mieć czyste sumienie.

Zbigniew Herbert Jakub Szymczuk/GN Zbigniew Herbert

Już po raz czwarty Gimnazjum nr 19 im. Z. Herberta we Wrocławiu i Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny zorganizowały Ogólnopolski Konkurs Literacki „Płynąć pod prąd”.

Idea konkursu

Życie i twórczość Zbigniewa Herberta uświadamiają nam, jak odważni, rycerscy, a zarazem samotni są Ci, którzy decydują się kroczyć trudną drogą, „płynąc pod prąd”. Wiersz poety pt. „Przesłanie Pana Cogito” oddaje hołd ludziom wiernym Bogu, Ojczyźnie, a nade wszystko Prawdzie. Odważne głoszenie tych wartości, nawet w obliczu śmierci, stawia ich na równi, jako spadkobierców, z wojownikami takimi jak Gilgamesz, Hektor, Roland.

Zbigniew Herbert kroczył tą drogą przez życie. Wybrał Honor i ukochał Prawdę, nade wszystko chciał mieć czyste sumienie. Był bezkompromisowym rycerzem swoich czasów. Takich jak On – kochających człowieka i odważnych w głoszeniu prawdy, wiernym Miłości było wielu, np.: Jan Paweł II, Jerzy Popiełuszko, kardynał Stefan Wyszyński, Józef Piłsudski, Matka Teresa z Kalkuty.

Pragniemy jednak poznać za pośrednictwem tego konkursu historie ludzi nieznanych, ukrytych, może zapomnianych, osadzonych w konkretnej rzeczywistości historycznej, społecznej i rodzinnej, którzy kierowali się wartościami nadrzędnymi. Chcemy wzbogacić nasze życie o ich życie, a uczniom uświadomić, jakie wartości należy wybierać, by stać się w pełni dojrzałym, odpowiedzialnym CZŁOWIEKIEM.

Temat pracy konkursowej był następujący: „Zbigniew Herbert w „Przesłaniu Pana Cogito" napisał o tych, którzy „(…) płyną pod prąd (…)”, że są spadkobiercami „(…) Gilgamesza, Hektora, Rolanda obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów (…)”. Przedstaw w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej lub wiersza historię bohatera nieznanego szerokiemu gremium, osadzonego w konkretnej rzeczywistości historycznej, społecznej, rodzinnej, który był lub jest wierny, podobnie jak Zbigniew Herbert, wartościom takim jak Bóg, Honor, Ojczyzna, Prawda – nawet za cenę utraty życia”.

Warto dodać, iż rokrocznie liczba uczestników konkursu wzrasta, w tym roku wzięło udział 430 uczniów z 279 szkół. Jury konkursu oceniło 273 prace i przyznało 12 nagród oraz 2 wyróżnienia. Prace laureatów w wersji elektronicznej są publikowane na stronie internetowej konkursu czyli tutaj

Wręczenie nagród dla laureatów odbędzie się 22 września 2011 r. Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach, ul. Bohaterów Warszawy 3, woj. lubuskie, w czasie XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Herbertowskich Szkół. Zapraszamy nagrodzonych uczniów wraz z opiekunami. Dyplomy uznania wyróżnionym uczestnikom konkursu zostaną przesłane pocztą w październiku 2011 r. na adres szkół uczniów.

Honorowym Przewodniczącym Jury został prof. Jan Miodek. Członkami Jury byli: mgr Katarzyna Borkowska, mgr Lidia Borowska, mgr Magdalena Domagała, mgr Maria Drozdowska, mgr Beata Gielec, mgr Jolanta Góreczna-Nowak, mgr Elżbieta Kielman, dr Anna Kondracka-Zielioska, mgr Irena Kubiak, mgr Anuncjata Kusz, mgr Barbara Lekarczyk-Cisek, mgr Dorota Łagódka, mgr Anna Madkowska, mgr Barbara Modrzejewska, mgr Barbara Podwioska-Budkowska, mgr Magdalena Skuła, mgr Dorota Sobieraj, mgr Wanda Szumaoska, mgr Sabina Świtała, mgr Janusz Dariusz Telejko, mgr Sylwia Tkocz, mgr Małgorzata Wiśniewska-Olejnik, dr Dariusz Zięba.

Honorowy patronat nad konkursem objęła Katarzyna Herbert oraz Halina Herbert-Żebrowska. Patronat instytucjonalny nad konkursem przyjął Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Patronem medialnym zostały tygodniki: Gość Niedzielny, Gazeta Szkolna, portal Wiara.pl. oraz Katolickie Radio Rodzina. Fundatorami nagród edycji 2011 są: Urząd Miejski Wrocławia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Nowa Era, Gimnazjum nr 19 im. Z. Herberta we Wrocławiu, Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny oraz Księgarnia PWN - Galeria Szczytnicka 51.

Jury konkursu przyznało następujące nagrody:

Nagrody w kategorii szkół gimnazjalnych wiersz

I nagroda: Magdalena Byrdy z Gimnazjum nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Bielsku-Białej za wiersz pt. „…a Ona szła wyprostowana wśród tych co na kolanach”

II nagroda: Katarzyna Cichewicz z Gimnazjum nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Bielsku-Białej za wiersz pt. „Twoje moje nasze”

III nagroda: Sandra Kucharska z Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie za wiersz pt. „Ulma – sprawiedliwy wśród narodów”

Wyróżnienie: Justyna Miśkowiec z Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu za wiersz pt. „Pod prąd drogą wąską”

 

Nagrody w kategorii szkół ponadgimnazjalnych wiersz

I nagroda: Marcelina Obarska z Liceum Ogólnokształcącego nr VII im Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu za wiersz pt. „Odwagi głos niepojęty”

II nagroda: Nicola Leończyk z II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku za wiersz pt. „W pokoju własnych ideałów”

III nagroda: Piotr Chydziński z Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju za wiersz pt. „Szalbierczych rąk czerwonych kat”

 

Nagrody w kategorii szkół gimnazjalnych proza

I nagroda: Kinga Czupińska z Gimnazjum w Iwli za pracę pt. „Tysiąc dziesiąty świadek reifikacji”

II nagroda: Alicja Chomik z Gimnazjum nr 14 im. Hugo Kołłątaja we Wrocławiu za pracę pt. „O postawie wyprostowanej”

III nagroda: Julia Fatyga z Zespołu Szkół Sportowych nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie za pracę pt. „Życie historią pisane”

 

Nagrody w kategorii szkół ponadgimnazjalnych proza

I nagroda: Anna Doległo z II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie za pracę pt. „Żołnierz Chrystusa”

II nagroda: Konstancja Chojnacka z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie za pracę pt. „Strach boi się odważnych”

III nagroda: Iga Bielawska z XCIX Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Warszawie za pracę pt. „Płynę pod prąd wypełniając moje powołanie”

Wyróżnienie: Krzysztof Bober z II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku za pracę multimedialną pt. „Ocalić od zapomnienia”