Sen w kościele

PŁOCKI GOŚĆ NIEDZIELNY

publikacja 31.10.2011 07:02

W tych dniach każdy z nas odwiedzi cmentarz i stanie na miejscu wiecznego spoczynku swych najbliższych.

Drobin   Agnieszka Kocznur/GN Drobin
Późnorenesansowy nagrobek rodziny Kryskich jest najcenniejszym zabytkiem kościoła parafialnego pw. św. Stanisława
„Niech odpoczywają w po­koju” - będziemy powtarzać z wiarą. W niektórych kościołach die­cezji płockiej, choćby w Opinogórze, katedrze czy Drobinie zachowały się cenne nagrobki. Warto na nie spojrzeć nie tylko z punktu widzenia artystycz­nego, ale również katechetycznego.

O czymś one mówią. Czegoś uczą. - Te krypty, nagrobki i epitafia mają nam przypominać, że życie tu na ziemi nie jest wieczne, że wszyscy jesteśmy tylko pielgrzymami - mówi ks. pro­boszcz Andrzej Kucharczyk z Drobina.

– Nagrobki w kościele przypominają przede wszystkim o drodze do święto­ści i o ludziach wiary. Przypominają tych, którzy byli przed nami i czuli się szczególnie związani z Kościołem - dodaje.