Apostołowie i twórcy alfabetu

Apostołowie Słowian zwykle byli przedstawiani na obrazach przypominających nieco prawosławne ikony.

Nazywano ich apostołami Słowian. To dwaj bracia, bizantyńscy duchowni, Grecy z Salonik – Metody i Konstantyn, który po wstąpieniu do klasztoru przybrał imię Cyryl.

W 863 roku książę Rościsław, władca Państwa Wielkomorawskiego, wystosował do cesarza bizantyńskiego Michała prośbę, by przysłał mu misjonarzy, którzy potrafiliby szerzyć chrześcijaństwo w języku zrozumiałym dla mieszkańców jego ziem. Słynący jako kaznodzieje Konstantyn i Metody znakomicie nadawali się do pełnienia tej misji. W Salonikach (słowiańska nazwa: Sołuń), z których pochodzili, mieszkało wówczas bardzo wielu Słowian. Obaj bracia doskonale znali ich język (jeszcze wówczas nie wykształciły się w pełni poszczególne języki słowiańskie).

Konstantyn, w związku z brakiem znaków oddających dźwięki języka słowiańskiego, stworzył (opierając się częściowo na alfabecie greckim) alfabet pisma staro-cerkiewno-słowiańskiego, zwany głagolicą. Kilkadziesiąt lat później w Bułgarii uczniowie Konstantyna i Metodego zmodyfikowali głagolicę, nadając nowemu alfabetowi nazwę „cyrylica”. Z niej wywodzą się obecne alfabety Rosji, Bułgarii, Macedonii i Serbii.

Apostołowie Słowian zwykle byli przedstawiani na obrazach przypominających nieco prawosławne ikony. Ich wizerunki stały się bardzo popularne w krajach słowiańskich w czasie odrodzenia narodowego w XIX wieku. Twórca tego fresku, Mecedończyk Wasilij Ginowski, malarz z Galičnika, położył nacisk na zasługi braci w tworzeniu alfabetu słowiańskiego. Karta, którą wspólnie trzymają, zawiera właśnie ten alfabet.

Fresk dekoruje zewnętrzną fasadę średniowiecznego klasztoru św. Jana Chrzciciela. Określenie „bigorski” pochodzi od tufu (po macedońsku бигор – bigor), z którego wzniesiono budynki klasztoru.

Leszek Śliwa

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

 • Gość
  14.02.2017 09:31

  Litania do śś. Cyryla i Metodego


  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,
  Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

  Święta Maryjo, módl się za nami.
  Święci Cyrylu i Metody, módlcie się za nami.
  Święci Bracia, do wielkich spraw przez Boga wezwani,
  ŚŚ. Bracia, od młodości wierni uczniowie i naśladowcy Chrystusa,
  ŚŚ. Bracia, synowie Kościoła świętego,
  ŚŚ. Bracia, gorliwi czciciele Trójcy Świętej,
  ŚŚ. Bracia, drogocenne naczynia Ducha Świętego,
  ŚŚ. Bracia, lilie czystości,
  ŚŚ. Bracia, jasne gwiazdy miłości Bożej,
  ŚŚ. Bracia, żarliwi miłośnicy pobożności,
  ŚŚ. Bracia, słudzy krzyża Chrystusowego,
  ŚŚ. Bracia, wzory cierpliwości w nieszczęściach,
  ŚŚ. Bracia, stróże mądrości Bożej,
  ŚŚ. Bracia, prawdziwe obrazy chrześcijańskiej miłości,
  ŚŚ. Bracia, sławni głosiciele Ewangelii Chrystusowej,
  ŚŚ. Bracia, gorliwi zwiastunowie pokoju,
  ŚŚ. Bracia, mądrzy oświeciciele narodów pogańskich,
  ŚŚ. Bracia, duchowni ojcowie ludu słowiańskiego,
  ŚŚ. Bracia, niestrudzeni szafarze łask Bożych,
  ŚŚ. Bracią, gorliwi lekarze dusz grzechem zranionych,
  ŚŚ. Bracia, roztropni przewodnicy pokutujących,
  ŚŚ. Bracia, błogosławieni krzewiciele królestwa Bożego,
  SŚ. Bracia, chwalebni przyjaciele Boga
  SŚ. Bracia, obrońcy ludów słowiańskich,
  SŚ. Bracia, wielcy pośrednicy u Boga,
  ŚŚ. Bracia, patroni naszej Parafii,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

  K.: Módlcie się za nami śś. Cyrylu i Metody.
  W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się:
  Boże, Ty przez świętych braci, Cyryla i Metodego, doprowadziłeś narody słowiańskie do światła Ewangelii, otwórz nasze serca na zrozumienie Twojego słowa i uczyń nas uczestnikami wiecznej uczty w Twoim Królestwie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
  Więcej modlitw: http://www.cyryl-metody.katowice.opoka.org.pl/?page_id=437
Dodaj komentarz
Gość
  Nick (wymagany lub )

  Autopromocja