Kościół o przebudowie Górnego Śląska

Przyszłość Górnego Śląska nie może pozostawać zakładnikiem surowcowego potencjału regionu - uważa Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim.

„Przebudowa Górnego Śląska, jego życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego wymaga spójnej i odważnej polityki władz centralnych i regionalnych” – stwierdziła Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim w dokumencie zatytułowanym „O przebudowę Górnego Śląska”. Autorzy dokumentu podkreślili, że przyszłość Górnego Śląska nie może pozostawać zakładnikiem surowcowego potencjału regionu. „Region dysponuje współcześnie wieloma innymi atutami rozwoju, które zapewnią mu ekonomiczną prosperitę i dobrobyt społeczny” – dodali.

Noszący datę 23 maja br. dokument jest drugim głosem Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim poświęconym w całości sprawom regionu. Poprzednia wypowiedź, zatytułowana „Głos z Górnego Śląska”, została opublikowana w styczniu ubiegłego roku.

Autorzy opracowania wskazują, że przebudowa Górnego Śląska, jego życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego wymaga spójnej i odważnej polityki władz centralnych i regionalnych. Zwracają uwagę, że podmiotem pożądanych przekształceń strukturalnych zawsze jednak jest człowiek, ponieważ od poziomu kapitału ludzkiego i społecznego mieszkańców regionu zależeć będzie w dużym stopniu jego przyszłość. „Pierwszą więc i najważniejszą inwestycją są mieszkańcy Górnego Śląska” – akcentuje Rada Społeczna.

Dokument przypomina, że w ciągu dziewięćdziesięciu lat istnienia diecezji katowickiej Kościół na Górnym Śląsku wielokrotnie zabierał głos i podejmował działania na rzecz społeczeństwa, kierując się zawsze umiłowaniem prawdy, miłością i sprawiedliwością. „Czynił to w poszanowaniu wolności i godności człowiek a, przeświadczony, że nauczanie i społeczna praxis wspólnoty wierzących stanowią integralną część wiary katolickiej oraz wyraz jej służby wobec współczesnego świata” - czytamy. Członkowie Rady wyjaśniają, że zaangażowanie Kościoła w sprawy społeczne wyraża się w formule „caritas in veritate in re sociali” - jest posługą miłości w prawdzie, z której wypływają i do której zdążają wiara i rozum.

Stanowisko Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim w kwestii przebudowy Górnego Śląska składa się z sześciu części. W pierwszej podkreślono prymat wartości nad interesami. „W procesie przebudowy regionu, kształtowanym zarówno przez mechanizm rynkowy, jak i przez interwencję gospodarczą państwa, szczególne znaczenie ma różnorodność kulturowa Górnego Śląska oraz sposób definiowania dobra wspólnego” – wskazują autorzy, dodając, że jego wielowymiarowe ujęcie pozwala na ograniczenie partykularnych interesów i działań elit gospodarczych, niekiedy powiązanych z dużymi inwestorami zewnętrznymi i reprezentujących duże sektory gospodarki oraz części środowisk opiniotwórczych.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

TAGI| KOŚCIÓŁ

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama