Smutna diagnoza

Najnowsza książka prof. Andrzeja Nowaka opisuje nieznaną międzynarodową grę o Polskę w 1920 r. Jej lektura prowokuje pytanie, czy w razie zagrożenia możemy liczyć na pomoc Zachodu.

Ciąg dalszy nastąpi?

Przy lekturze tej książki powraca stale pytanie, jak jest dzisiaj. Oczywiście w historii nic nie powtarza się w sposób prosty i schematyczny, ale trudno nie odnieść wrażenia, że pewne postawy, stereotypy oraz nawyki myślowe w europejskich elitach są trwałe, podobnie jak myślenie o polityce w kontekście handlu i wzajemnych korzyści. Brytyjscy politycy troszczyli się wtedy głównie o to, skąd wezmą zboże, aby nakarmić swoje społeczeństwo, skoro największy spichlerz Europy, czyli Ukraina, znalazł się w ogniu wojny domowej. Dzisiaj biznes w Unii stara się politykom wyperswadować, że dalsze utrzymywanie sankcji wobec Rosji jest szkodliwe, gdyż kosztuje miejsca pracy, a niezadowolenie społeczne przekładać się będzie na wynik wyborów. Bezradność wobec rosyjskiej aneksji Krymu, dokonanej pomimo międzynarodowych gwarancji, a także konflikt na wschodniej Ukrainie, w którym kraj ten pozostał samotny, prowokują pytanie o aktualność tego rodzaju sposobów prowadzenia polityki dzisiaj.

Ustalenia naukowe poczynione przez prof. Nowaka w jego najnowszym dziele powinny zostać nie tylko spopularyzowane, ale także mieć swoje odzwierciedlenie w podręcznikach historii. Jak wspomina na wstępie swego dzieła, nie jest ono traktatem moralnym, a jedynie próbą analizy historycznego zjawiska. Ale analogie do czasów współczesnych nasuwają się w sposób oczywisty. Kiedy na oczach całego świata Ukraina traci Krym oraz w osamotnieniu od ponad roku zmaga się z ukrytą rosyjską agresją na Wschodzie, powstaje pytanie, jakie dzisiaj są granice appeasementu, czyli zaspokojenia imperialnych aspiracji Moskwy. Trudno w tym kontekście nie postawić także pytania, jak Zachód wywiązałby się z gwarancji wobec nas, gdyby Polska stanęła w obliczu próby i rzeczywistego zagrożenia. Dlatego tę książkę uważnie powinni przeczytać także politycy. Po to, aby zrozumieć skalę wyzwań stojących przed każdą polską polityką, samodzielnie definiującą naszą rację stanu i próbującą ją konsekwentnie realizować. Andrzej Nowak Pierwsza zdrada Zachodu 1920 – zapomniany appeasement Wydawnictwo Literackie 2015 r.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama