Jak wychować wnuki?

Wydawnictwo eSPe Tim i Darcy Kimmel: "Jak wychowywać wnuki"

Najlepszymi pomocnikami i sprzymierzeńcami rodziców w wychowaniu ich dzieci mogą i powinni być dziadkowie.

Wychowanie dzieci to najważniejsze zadanie dorosłych i warunek dobrej przyszłości kolejnego pokolenia. Żyjemy w czasach gwałtownych przemian społecznych, kulturowych i obyczajowych. Jedyne, co pozostaje niezmienne, to natura człowieka. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, który jest Prawdą i Miłością. To właśnie dlatego w każdych czasach dzieci i młodzież potrzebują poczucia stabilności i bezpieczeństwa oraz takich wychowawców, którzy pomogą im zrozumieć sens życia i nauczą ich dojrzałej miłości.

Pierwszymi wychowawcami dzieci są rodzice. Najbardziej nawet odpowiedzialni rodzice potrzebują pomocy w kształtowaniu dojrzałego człowieczeństwa swoich córek i synów. Takiej pomocy udzielają księża, nauczyciele, liderzy dziecięcych i młodzieżowych grup formacyjnych, pedagodzy i psycholodzy. Najlepszymi pomocnikami i sprzymierzeńcami rodziców w wychowaniu ich dzieci mogą i powinni być jednak dziadkowie. Oni najlepiej znają historię rodziny, rozumieją egzystencjalną sytuację swoich dzieci i wnuków, a także dysponują doświadczeniem, którego nie ma młodsze pokolenie. Co najważniejsze, dziadkowie pomagają w wychowaniu wnuków z miłości, a nie tylko z poczucia obowiązku. Z kolei wnuczęta mają naturalną otwartość na budowanie serdecznych więzi z dziadkami oraz wrodzoną potrzebę doświadczania miłości z ich strony.

Do wychowania wnuków warto i trzeba się solidnie przygotować. Nie wystarczy tu sama dobra wola czy intuicja. Dziadkowie potrzebują solidnej wiedzy i konkretnych kompetencji, by mądrze wypełnić swoją rolę i by nie popełniać błędów, np. by nie próbować zastępować rodziców w wychowaniu ich dzieci czy by nie rozpieszczać wnuków. Dobrą pomocą dla dziadków jest z pewnością książka Tim i Darcy Kimmel – „Jak wychować wnuki” (Wydawnictwo eSPe, Kraków 2015). Podtytuł wyjaśnia, że jest to poradnik dla wszystkich babć i dziadków. Publikacja ma rzeczywiście formę bardzo przydatnego poradnika, który wskazuje konkretne, praktyczne, prosto, a jednocześnie precyzyjnie opisane zasady wspierania wnucząt w ich rozwoju.

Autorzy książki podkreślają, że bycie babcią czy dziadkiem to święte powołanie. Odpowiedzialne wypełnienie tego powołania wymaga, by dziadkowie mieli precyzyjny plan wychowawczego wspierania swoich wnuków i by ten plan konsekwentnie realizowali. Chodzi szczególnie o to, by fascynować wnuczęta wielkimi ideałami, które płyną z zasad Ewangelii oraz uczyć ich podtrzymywania dobrych tradycji i obyczajów w obliczu antywychowawczej cywilizacji, która promuje niską kulturę oraz powierzchowne więzi i wartości.

Tim i Darcy Kimmel słusznie podkreślają, że największe szanse na solidne wspieranie wnuków w ich rozwoju mają ci dziadkowie, którzy są dojrzali religijnie i żyją w głębokiej przyjaźni z Bogiem. Stwórca jest bowiem najlepszym wychowawcą wychowawców. Autorzy publikacji opisują konkretne sposoby, w jakie dojrzali i szczęśliwi dziadkowie mogą pomagać swoim dzieciom w wypełnianiu ich rodzicielskich zadań. A najważniejszym z tych zadań jest pomaganie młodemu pokoleniu, by wypływało na duchową głębię, by żyło w przyjaźni z Bogiem, by kierowało się Dekalogiem i dobrze uformowanym sumieniem. Podstawą takiego wychowania jest osobisty przykład, modlitwa w intencji wnuków oraz błogosławienie im na różne sposoby tak, by umacniać w nich to, co dobre, a nie jedynie przestrzegać przed tym, co niedojrzałe czy grzeszne.

Prezentowana książka pomaga dziadkom odpowiedzialnie podjąć swoje zadania wychowawcze wobec wnuków również w sytuacjach trudnych i coraz częściej obecnie spotykanych, na przykład w sytuacji, gdy wnuczęta przeżywają dramat rozwodu swoich rodziców, gdy mieszkają z dziadkami i są na ich utrzymaniu, gdy są przybranymi czy adoptowanymi wnukami lub gdy mieszkają daleko od dziadków i potrzebują wsparcia na odległość. Tim i Darcy Kimmel dają, ponadto, cenne wskazówki na temat postępowania dziadków w sytuacji, gdy wnuki przeżywają poważny kryzys. Chodzi zwłaszcza o to, by nie ulegać zniechęceniu czy agresji i by mądrze interweniować, a nie pogarszać sytuację swoim postępowaniem. Wprowadzenie w życie zasad podanych w niniejszej książce stwarza szansę na to,  że dziadkowie staną się prawdziwym błogosławieństwem dla swoich wnuków.

Tim i Darcy Kimmel: "Jak wychowywać wnuki". Wydawnictwo eSPe
 

Książkę można wygrać w naszym konkursie. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie:

"Niech dziadkowie znów będą aktywnie obecni w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie. Gdy chodzi o rodziny, niech dziadkowie nadal pełnią w nich rolę świadków jedności, wartości opartych na wierności jedynej miłości, która rodzi wiarę i radość życia." To słowa Benedykta XVI. Kiedy i do kogo zostały wypowiedziane?

Odpowiedź: To słowa z przemówienia papieża Benedykta XVI do uczestników XVIII Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny wygłoszone 5 IV 2008.  

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama