Powstania na nowo opisane

Redakcji „Słownika Powstań Śląskich” udało się stworzyć różnorodne i wszechstronne kompendium wiedzy o tym okresie.

Setna rocznica powstań śląskich stanowi niepowtarzalną okazję do nowych badań oraz ich szerokiego zaprezentowania. Niewątpliwie jednym z najbardziej ambitnych przedsięwzięć w tym zakresie jest trzytomowy „Słownik Powstań Śląskich”, przygotowany przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach we współpracy z szerokim gronem badaczy. Właśnie ukazał się drugi tom, dotyczący wydarzeń rozgrywających się na Górnym Śląsku w 1920 r.

Zastanawiając się nad koncepcją wydawnictwa, redakcja „Słownika” zrezygnowała z formuły encyklopedycznej, co byłoby naśladowaniem wydanej w 1982 r. w Opolu „Encyklopedii Powstań Śląskich”, zawierającej 2400 haseł, w tym 1500 biogramów osób związanych z tymi wydarzeniami. W „Słowniku” przedstawiono znacznie mniej haseł, za to w sposób bardziej pogłębiony. Każde z nich jest samodzielnym artykułem, opracowanym według wspólnej formuły, obowiązującej w całym wydawnictwie. Hasła mają zarówno charakter przedmiotowy i dotyczą całego Górnego Śląska, np. „Dowództwo Obrony Plebiscytu” czy „Alianci wobec II powstania śląskiego”, jak i przedstawiają wydarzenia w porządku terytorialnym, w odniesieniu do poszczególnych górnośląskich powiatów. Wreszcie mamy 18 obszernych szkiców biograficznych o kluczowych postaciach z tego okresu.

Dzięki tej formule redakcji „Słownika” udało się stworzyć różnorodne i wszechstronne kompendium wiedzy o tym okresie. Podejmowanych jest w nim wiele nowych tematów, np. wpływ wojny polsko-bolszewickiej na przebieg wydarzeń na Górnym Śląsku czy stan niemieckich sił zbrojnych na tym terenie, z uwzględnieniem kwerendy nieznanych dotąd źródeł archiwalnych. Oprócz faktografii w każdym haśle kładziony jest nacisk na szeroką interpretację prezentowanego zjawiska oraz na jego współczesne funkcjonowanie w pamięci społecznej.

Słownik ma bardzo efektowną szatę graficzną. Zawiera nie tylko ponad sto zdjęć, ale także mapy i bardzo czytelne zestawienia tabelaryczne, obrazujące przede wszystkim powstańcze struktury wojskowe. Lekturę ułatwiają kalendarium, indeks osób i miejscowości oraz wybór literatury przedmiotu, zamieszczany pod każdym z haseł.

Andrzej Grajewski

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama