Zbójnicka perełka

Według legendy, zabytkowy kościół św. Anny na nowotarskim cmentarzu został ufundowany przez zbójników w XIII w. jako zadośćuczynienie. W stolicy Podhala ukazał się album ukazujący jego piękno.

Autorzy publikacji – prof. Andrzej Skorupa i Rafał Monita – prezentowali album w za­bytkowych wnętrzach kościoła św. Anny. – Cennym źródłem były dokumenty związane z wi­zytacjami kanoniczymi. Jeden z proboszczów chwali się w nich np. położeniem świątyni „na przyjemnym pagórku” – mówi A. Skorupa.

– „Święta Anna to pereł­ka” – te słowa kard. Franciszka Macharskiego, wypowiedziane podczas poświęcenia odrestaurowanego kościoła św. Anny, są najlepszą zachętą, by drewnia­ną świątynię przybliżyć miesz­kańcom miasta, Podhala i tury­stom – mówi burmistrz Marek Fryźlewicz.

Książka wydawnictwa Astraia jest pierwszą publikacją po­święconą drewnianej świątyni. Autorzy w pieczołowity sposób udokumentowali dzieje, historię, prace konserwacyjne. Dodatko­wym atutem książki są fotografie ukazujące wnętrze i poszczegól­ne ołtarze przed konserwacją.

W ten sposób można dostrzec ogrom prac renowacyjnych, pro­wadzonych w świątyni w ciągu ostatnich lat pod opieką rektora kościółka ks. prał. Mieczysława Łukaszczyka. Ostatnie prace re­nowacyjne – wykonane przez Marka Hubka i Józefa Kucabę – pozwoliły na usunięcie warstw polichromii, dzięki czemu uka­zała się ta najstarsza i najcen­niejsza.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama