Stygmatyk prześwietlony

W jaki sposób Ojciec pojawia się w dwóch miejscach naraz? Dlaczego stygmaty pachną liliami? To perfumy? A może Ojciec sam się okalecza? „Przesłuchanie ojca Pio” ukazuje kapucyna przypartego do muru przez inkwizytora.

Majowe słońce zalewało promieniami Italię. Biskup Raff aello Carlo Rossi, rodowity Toskańczyk z Pizy, otworzył kopertę – pismo ze Świętego Oficjum. „Zlecamy Waszej Ekscelencji wizytację kanoniczną w San Giovanni Rotondo” – przeczytał. I zadrżał. Wiedział, że to nie będzie zwykła wizytacja. Miał „rozpracować” stygmatyka, o którym szeptały już całe Włochy. Biskup wystraszył się i w pierwszej chwili chciał zrezygnować. Poprosił o zwolnienie z obowiązku „z uwagi na to, że jest on ciężki i nieobojętnej wagi”. Watykan nie przyjął rezygnacji. 14 czerwca 1921 r. inkwizytor zapukał do furty klasztoru w San Giovanni Rotondo…

O ojcu Pio napisano tomy. Wydawało się, że wiemy o nim wszystko. Tymczasem na samym dnie morza archiwalnych papierów leżała mała teczka: akta z pierwszego dochodzenia Świętego Oficjum w sprawie ojca Pio. Książka Francesca Castellego zawiera dotąd nie publikowane materiały z pierwszego przesłuchania stygmatyka z 1921 roku. Znajdziemy w niej tajne informacje na temat charyzmatycznego kapucyna, w tym sześć zeznań złożonych przez niego pod przysięgą przed inkwizytorem Świętego Oficjum. To nie wszystko. Inkwizytor chce dotknąć palcem jego ran. Odwinąwszy bandaże z dłoni ojca Pio, skrupulatnie bada rany.

Włoska premiera książki wywołała prawdziwą medialną burzę. Nic dziwnego: źródło, do którego dostęp mieli tylko nieliczni, zostało odkryte przed wszystkimi. Ojciec Pio pod przysięgą opowiada (po raz pierwszy!), w jaki sposób rankiem 20 września 1918 roku otrzymał stygmaty: „Dostałem nagle wielkich dreszczy po całym ciele. Potem nastał spokój i zobaczyłem naszego Pana w postawie jak na krzyżu, choć miałem wrażenie, że nie było krzyża, skarżącego się na brak wzajemności u ludzi, szczególnie tych, którzy mu się poświęcili i przez Niego bardziej są umiłowani. Widać było, że cierpi i że chce, by dusze ludzkie dzieliły z nim Jego cierpienie.

Zapraszał mnie, bym przejął się Jego cierpieniem (…) i bym jednocześnie troszczył się o zbawienie braci. Na te słowa poczułem się przepełniony współczuciem dla cierpienia Pana i zapytałem go, co mógłbym zrobić. Usłyszałem głos: »Weź udział w mojej Męce«. Gdy wizja już się skończyła, wszedłem w głąb siebie i rozpamiętywałem, co się wydarzyło. Wtedy zobaczyłem te znaki, z których kapały krople krwi. Przedtem niczego nie miałem”. Odprawia Mszę zbyt pobożnie Przebywający w San Giovanni Rotondo inkwizytor „prześwietlał” ojca Pio na wylot. Skrupulatnie notował każdy element jego życia. – Ma cerę bladą, z wyglądu wydaje się chorowity i cierpiący (ale nie bardzo), chód ma chwiejny (powiedziałbym raczej, że chodzi powoli i czasem niezbyt pewnie). Czoło wysokie i pogodne, oczy żywe, łagodne, czasem zabłąkane (ale czasem też świdrujące), wyraz twarzy dobry i szczery” – zapisywał. Śledztwo trwało również w czasie Mszy św. Siedzący w jednej z drewnianych ławek biskup notował: „Ojciec Pio odprawia, nawet... za bardzo pobożnie: pięć minut na Memento za żywych, cztery na Memento za zmarłych, dwie minuty na konsekrację Kielicha – mierzone z zegarkiem w dłoni”.

Dlaczego stygmaty wydzielają specyficzny, podobny do aromatu lilii zapach? To perfumy? – pytał. – Nie, w celi nie mam nic prócz mydła – odpowiadał kapucyn. – Co Ojciec czuje? – Ciągły ból. Nieraz nie mogę go wytrzymać. Często towarzyszy mu bardzo wysoka gorączka. Czuję się wtedy jak w piecu. – Jakie umartwienia poza tymi, które są nakazane wszystkim, Ojciec podejmuje? – Żadne. Przyjmuję te, które zsyła mi Pan. Rozbrajająco brzmią bezradne słowa stygmatyka, który przyparty do muru odpowiada na pytanie: – Czy Ojciec przysięga na Św. Ewangelię, że nigdy nie spowodował żadnych zmian na swojej skórze, to znaczy czy nigdy nie wykonywał żadnych znaków, które mogłyby potem pojawić się widzialnie? – Przysięgam, na miłość boską. Na miłość boską! O, jakże byłbym wdzięczny Panu, gdyby mnie od tego uwolnił.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

 • Gość
  23.09.2017 09:44
  Litania pierwsza

  Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
  Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
  Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!
  Duchu Święty Boże, zmiłuj się za nami!
  Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

  Święta Maryjo, módl się za nami

  Święty Ojcze Pio, módl się za nami
  Wierny natchnieniom Ducha Świętego,
  Rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa,
  Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa,
  Wierny naśladowco św. Franciszka z Asyżu,
  W ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela,
  Cieszący się nadprzyrodzonymi darami,
  Ozdobo zakonu franciszkańskiego,
  Niosący światu dobro i pokój,
  Wybrane naczynie świętości i łaski,
  Niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem,
  Postrachu duchów piekielnych,
  Zdobywający serca prostotą i mocą Słowa Bożego,
  Nauczający bardziej przykładem niż słowem,
  Wzorze miłości Boga i bliźniego,
  Spotykający Chrystusa w każdym człowieku,
  Opiekunie cierpiących,
  Pociecho nieszczęśliwych,
  Znoszący upokorzenia z cierpliwością,
  Mężny wśród przeciwności,
  Wzorze franciszkańskiego ubóstwa,
  Wzorze czystości kapłańskiej,
  Mężu doskonałego posłuszeństwa,
  Miłośniku życia ukrytego,
  Mężu modlitwy, skupienia i kontemplacji,
  Nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa,
  Możny nasz orędowniku u Boga.

  Módl się za nami św. Ojcze Pio
  Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że św. Ojciec Pio żył w ubóstwie i pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa; spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Amen.


  Litania druga

  Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
  Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
  Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!
  Duchu Święty Boże, zmiłuj się za nami!
  Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

  Święta Maryjo, módl się za nami!

  Święty Ojcze Pio, wierny sługo Boży, módl się za nami
  Czcicielu Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego,
  Wytrwale szukający woli Boga,
  Wierny swemu powołaniu,
  Ozdobo kapłanów,
  Wzorze posłuszeństwa, ubóstwa i czystości,
  Miłośniku wynagradzającego umartwienia,

  Pobożny celebransie Mszy Świętej,
  Uważny słuchaczu Słowa Bożego,
  Posłuszny wykonawco natchnień Ducha Świętego,
  Gorliwy czcicielu Matki Najświętszej,
  Ufny naśladowco Świętego Józefa,
  Wierny synu Świętego Franciszka z Asyżu,
  Wzorze posługiwania ludziom,
  Niezmordowany spowiedniku Ludu Bożego,
  Nadziejo pokutujących,
  Nadziejo chorych duchowo i fizycznie,
  Nadziejo rozpaczających,
  Serdeczny przyjacielu dzieci,
  Troskliwy wychowawco młodzieży,
  Nauczycielu modlitwy i pracy,
  Siewco miłości Boga i bliźniego,
  Orędowniku nasz w niebie,


  Ojcze Pio zakochany w Bogu, bądź dla nas przykładem
  Upodobniony do Jezusa Chrystusa,
  Miłujący Matkę Boga i świętych,
  Rozmawiający ufnie ze swoim Aniołem Stróżem,
  Toczący walkę z szatanem,
  Znoszący w cichości swe cierpienia,
  Pomagający biednym rodzinom,
  Ofiarujący się za zmarłych cierpiących w czyśćcu,
  Modlący się całym swoim życiem,
  Troszczący się o chorych,
  Tęskniący za Bogiem,
  Adorujący nieustannie Pana,
  Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
  Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
  Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  Módl się za nami Święty Ojcze Pio
  Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

  Módlmy się:
  Boże, Ty sprawiłeś, że Święty Ojciec Pio żył w ubóstwie i w pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna Jezusa Chrystusa, spraw prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z Jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 • Gość
  23.09.2017 09:58
  O Jezu, pełen łaski i miłosierdzia, Ty dla zbawienia dusz ludzkich podjąłeś mękę i umarłeś na krzyżu, aby wyjednać przebaczenie grzechów; pokornie błagam Cię: za przyczyną św. Ojca Pio, kapłana i stygmatyka, który wielkodusznie Ci służył, poświęcał swe życie i cierpiał dla ratowania grzeszników, udziel mi przebaczenia moich win i łaski...
  Dla większej chwały Twojej racz go wsławić chwałą świętości i przyciągnij wszystkich ludzi do swego miłującego Serca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
  "Chwała Ojcu..." - 3 razy.
  Modlitwa Jana Pawła II do Św.O.Pio

  Pokorny i umiłowany Ojcze Pio: Prosimy, naucz także nas pokory serca, abyśmy zostali zaliczeni do grona prostaczków z Ewangelii, którym Ojciec obiecał objawić tajemnice swojego Królestwa. Pomóż nam, byśmy modlili się niestrudzenie i byli pewni tego, że Bóg wie, czego nam potrzeba, zanim jeszcze Go o to poprosimy. Daj nam spojrzenie wiary, abyśmy potrafili od razu rozpoznawać w ubogich i cierpiących oblicze samego Jezusa. Wspieraj nas w godzinie walki i próby, a jeśli upadniemy, spraw, abyśmy doświadczyli radości płynącej z sakramentu pojednania. Przekaż nam twoje serdeczne przywiązanie do Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki. Towarzysz nam w ziemskiej pielgrzymce do szczęśliwej Ojczyzny, do której również my mamy nadzieję dojść, aby na wieki kontemplować chwałę Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

  Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
  Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże –
  Duchu Święty Boże –
  Święta Trójco, Jedyny Boże –
  Święta Maryjo – módl się za nami.
  Wszyscy Święci i Święte Boże –
  Święty Ojcze Pio – módl się za nami.
  Wierny naśladowco Chrystusa –
  Wraz z Chrystusem nieustannie przybity do krzyża –
  Noszący w sobie czytelny obraz Jezusa ukrzyżowanego –
  Wzorze wszystkich dusz-ofiar, apostołujących przez niesienie codziennego krzyża –
  Wzorze kapłanów –
  W każdej Mszy świętej zjednoczony z Najwyższym Kapłanem i Ofiarą –
  Stawiający ołtarz Najświętszej Ofiary w centrum swego życia –
  Więźniu konfesjonału –
  Prawdziwy czcicielu i wierny synu Najświętszej Maryi Dziewicy –
  Cieszący się przywilejem mistycznej więzi z mieszkańcami Nieba –
  Wierny uczniu świętego Franciszka z Asyżu –
  Wzorze zakonników w wielkim umiłowaniu ubóstwa, czystości i posłuszeństwa –
  Heroiczny zdobywco tak bardzo nam potrzebnych cnót męstwa, cierpliwości i pokory –
  Miłośniku życia pełnego umartwień i wyrzeczeń –
  Znany z radości i humoru mimo niewyobrażalnych cierpień –
  Pełen Bożego pokoju wśród najcięższych prób i przeciwności –
  Za wierność Bogu obsypany przez Niego tyloma niezwykłymi darami –
  Znawco ceny, jaką trzeba wraz z Chrystusem płacić za zbawienie dusz –
  Wielki pokutniku, przeżywający w sobie ból z powodu ludzkich grzechów –
  Surowy dla siebie, lecz niezwykle cierpliwy i łagodny dla grzeszników –
  Pasterzu, z najwyższym poświęceniem szukający zagubionych owiec –
  Niezrównany pośredniku w wypraszaniu nawróceń –
  Nieustraszony pogromco duchów piekielnych –
  Charyzmatyczny znawco dusz oraz całej ich życiowej drogi –
  Kierowniku duchowy, oblegany przez ogromne rzesze ludzi –
  Mistrzu i przewodniku na drogach prawdziwej świętości –
  Nauczycielu dziecięcej ufności pokładanej w Bogu –
  Wzorze wytrwałej i ufnej modlitwy, nawet kosztem snu i wypoczynku –
  Gorliwy miłośniku i apostole Różańca –
  Promotorze Grup Modlitewnych w tylu krajach świata –
  Niezawodny opiekunie swoich duchowych dzieci –
  Pełen współczucia dla wszelkiej ludzkiej biedy –
  Troskliwy opiekunie i uzdrowicielu chorych –
  Słynący cudami za życia i po śmierci –
  Potężny nasz orędowniku w sprawach dotyczących zbawienia –
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – Przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – Wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – Zmiłuj się nad nami.

  Módl się za nami, święty Ojcze Pio –
  Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się.
  Boże, Ty obdarzyłeś Ojca Pio łaską wyjątkowej świętości, którą osiągnął, wiernie naśladując Twego Syna w życiu zakonnym i kapłańskim, nosząc w sobie z bólem obraz Jezusa Ukrzyżowanego. Skoro pozwoliłeś nam korzystać w obfitości z darów udzielonych mu w czasie jego ziemskiego życia, daj nam i teraz doznawać jego niezawodnej opieki oraz orędownictwa przed Twym tronem w niebie. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

  http://rozance-i-koronki.blog.pl/tag/koronki-do-sw-o-pio/

  http://rozance-i-koronki.blog.pl/tag/koronka-za-wstawiennictwem-sw-ojca-pio/
 • PTaraski
  23.09.2017 16:23
  Stare dobre czasy, kiedy nie tylko istniało Sanctum Oficium, ale i bardzo dokładnie, według nauczania Kościoła badało nowinki i domniemane objawienia. Dzisiaj nawet trudno nam o tym pomarzyć. A różni domniemani wizjonerzy, jak ci z Medjugorje, ks. Gobi, ..., i domniemani stygmatycy, jak "brat Elia", robią sobie tourne po świecie, opowiadając, robiąc i publikując co chcą. Często niestety wprowadzając wiernych w ogromne zamieszanie i błędy.
 • Anna Panna
  24.09.2017 02:29
  Zapomniano dodać, że św. ojciec Pio powiedział inkwizytorowi, żeby poszedł do ojca Dolindo...
Dodaj komentarz
Gość
  Nick (wymagany lub )

  Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.