Kiosk z widokiem na perły

Mamy tak cudowne zabytki, o jakich reszta Europy może tylko marzyć. Ale często nie potrafimy ich sprzedać turystom...

Jeśli chcesz dowiedzieć się prawie wszystkiego o 25 najpiękniejszych zabytkowych kościołach diecezji gliwickiej, wystarczy, że zwiedzisz jeden. A właściwie... w ogóle nie musisz ruszać się z domu.

Prace trwały półtora roku. W tym czasie firma AT Group S.A. z Krupskiego Młyna posta­wiła dziewięć infokiosków oraz szczegółowo opracowała 25 zabyt­kowych świątyń diecezji.

- Sześć infokiosków znajduje się w środku kościołów, trzy pozosta­łe na zewnątrz. Wystarczy odwie­dzić te miejsca, aby poznać piękno zabytków, które zostały objęte pro­jektem. Dotykając monitor ekranu, wybierzemy się w cudowny spacer po niesamowitych miejscach - za­prasza Michał Napieralski z AT Group. Informacje o zabytkach przybliżają ich historię i archi­tekturę, opisują wnętrze, poka­zują otoczenie, a także lokalizację z mapką dojazdu.

Wewnętrzne infokioski znaj­dują się w kościele św. Józefa w Za­brzu, Wniebowzięcia NMP w Byto­miu, katedrze śś. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach, Wszystkich Świętych w Gliwicach, Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach oraz św. Teresy od Krzyża w Lublińcu. Zewnętrze infokioski znajdują się przed kościołami św. Bartłomieja w Smolnicy, Trójcy Świętej w Koszęcinie oraz Wniebo­wzięcia NMP w Gliwicach.

– Wir­tualna wycieczka po zabytkach diecezji gliwickiej to możliwość zobaczenia zdjęć wykonanych w technice 360 stopni. Widz ma wrażenie, że obraca się, stojąc po­środku kościoła, podziwiając jego piękno; sam może wybrać punkt, z którego chce oglądać świątynię. Ma również okazję zobaczyć deta­le na co dzień niedostępne naszym oczom, a całości towarzyszy pięk­na i nastrojowa muzyka – zachęca Sławomir Ochman, również z AT Group.

Liderem projektu była para­fia św. Bartłomieja w Smolnicy. – Na naszym terenie mamy tak cudowne zabytki, o jakich resz­ta Europy może tylko marzyć. A my często nie potrafimy ich sprzedać turystom. Stąd pomysł infokiosków i portalu internetowego – wyjaśnia ks. Korneliusz Matauszek, proboszcz ze Smolnicy. Właśnie z myślą o turystach zagranicznych wszystkie infor­macje dostępne są również w ję­zyku angielskim, niemieckim oraz francuskim.

Wartość projektu przekroczy­ła milion zł, z czego 85 proc. po­chodziło z Unii, reszta to wkład własny. Zabytkowe świątynie można zobaczyć na nowym por­talu internetowym www.perlykultury.pl Tam też więcej informacji o projekcie. – Dostępna jest rów­nież aplikacja mobilna, dostępna pod adresem m.perlykultury. pl. Po jej ściągnięciu „zwiedzić” najpiękniejsze kościoły diece­zji gliwickiej można w telefonie komórkowym. To z pewnością ucieszy młodzież – powiedział M. Napieralski.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Więcej nowości