Nowe światło

Te witraże z pewnością przyczynią się do ocieplenia świątyni.

Dobiega końca renowacja głównych witraży opolskiego kościoła katedralnego.

Dwa witraże najbliższe ołtarza oraz trzeci mieszczący się za ołtarzem opolskiej katedry pochodzą z przełomu wieków XIX i XX.

– Nawiązują stylem do witraży średniowiecznych, ich treścią są wydarzenia z histo­rii zbawienia, szczególnie z życia Pana Jezusa. Nie jest jednak znane ich pochodzenie – informuje ks. in­fułat Edmund Podzielny, proboszcz parafii katedralnej. W tej chwili wi­doczny jest już odnowiony witraż z lewej (patrząc od nawy) strony prezbiterium. Renowacja drugie­go zakończy się 25 września. Prze­prowadza ją Pracownia Witraży Tomasz Furdyna z Krakowa.

– Tam witraże są rozkładane na elementy podstawowe, szkiełka czyszczone, brakujące uzupełniane, poprawia­na jest kolorystyka, szkła wypala­ne, przeołowione na nowo. W tym czasie wymieniamy zniszczone ramy metalowe, a oczyszczeniem betonowych maswerków (ram i elementów zdobiących szczyt ostrołukowych okien – przyp. ak) zajmuje się konserwator Rafał Rzeźniczek – informuje ksiądz proboszcz.

Odnowione witraże będą chronione przez zewnętrzne szy­by. Ochronią one witraże przed zanieczyszczeniem i uszkodze­niem, znacznie zwiększą także szczelność okien.

– W ten sposób przyczynią się także do ocieplenia świątyni. Już teraz w prezbiterium jest wyraźnie cieplej. Poprzednio, przez nieszczelności i dziury w witrażach, wiatr niemal wiał po głowie, a woda deszczowa robiła zacieki na ścianach – mówi ks. inf. E. Podzielny.

Remont witraży nadzorowany jest przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Renowacja będzie kosztować 126 tys. złotych. 60 tys. uzyskano z dotacji Minister­stwa Kultury i Dziedzictwa Naro­dowego, pozostała kwota pochodzi z funduszy parafii. (ak)

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama