Informacje ważne lecz niewiele warte

- Choć 81 proc. Polaków deklaruje, że wiarygodne informacje są dla nich ważne, to tylko 19 proc. jest gotowych zapłacić za dostęp do nich - wynika z badań TNS Polska. 10 proc. nie przeznaczyłoby na ten cel więcej niż 5 zł miesięcznie.

Znacznie mniej badanych byłoby skłonnych płacić za dostęp do informacji więcej: 5 proc. do 10 zł, 3 proc. do 20 zł a tylko 1 proc. jest gotowych płacić za informacje powyżej 20 zł miesięcznie.

81 proc. ankietowanych w ogóle nie chce płacić za dostęp do informacji.

Zdaniem autorów badania, świadczy to o tym, że Polacy uważają wiarygodne informacje za standard, za który nie powinno się płacić. "Chcemy mieć darmowy dostęp do wiarygodnych informacji i uważamy, że mamy do tego prawo" - czytamy w podsumowaniu badań "Wiarygodne informacje - czy są dziś w cenie?".

Jak pokazały badania TNS Polska, ponad połowa Polaków deklaruje, że interesuje się prawie wszystkim. 69 proc. ankietowanych wskazało, że interesuje się kulturą i rozrywką oraz polityką krajową, pracą i edukacją - po 61 proc. Po 58 proc. badanych zadeklarowało zainteresowanie gospodarką oraz sportem. 56 proc. szuka informacji dotyczących nauki i techniki, a 52 proc. interesuje się polityką światową.

Najpopularniejszym źródłem informacji dla Polaków jest telewizja - 81 proc. respondentów czerpie informacje na interesujące ich tematy przede wszystkim z telewizyjnych programów informacyjnych.

Znacznie rzadziej wiarygodnych informacji poszukujemy w internetowych serwisach informacyjnych (33 proc.). Wśród innych internetowych źródeł informacji znalazły się fora internetowe (11 proc.), serwisy społecznościowe (10 proc.) i blogi (5 proc.).

Internet jest znacznie ważniejszym źródłem informacji dla ludzi w wieku 15-39 lat niż dla starszych. "Ludzie młodzi częściej korzystają z internetu. Internet jest dla nich nie tylko podstawowym źródłem informacji lub rozrywki, ale także miejsce społecznej aktywności" - podsumowuje TNS.

Polacy czerpią informacje także z radia (22 proc.), prasy codziennej (20 proc.) i tygodników (14 proc.). Dla 23 proc. ankietowanych źródłem informacji są krewni, przyjaciele i znajomi.

Badanie TNS Polska "Wiarygodne informacje - czy są dziś w cenie?" zostało przeprowadzone w dniach 13-18 marca 2015 r., na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat, metodą wspomaganych komputerowo wywiadów bezpośrednich (CAPI).

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama