Święty przed Trybunałem

Film rozpoczyna się mocną sceną aresztowania przyszłego świętego przez Inkwizycję.

Dlaczego został aresztowany? – zastanawiali się mieszkańcy Rzymu. Przed trybunał Świętego Oficjum trafił zresztą nie tylko sam Kalasancjusz.

Rzymianie mieli niezłe widowisko, widząc 86-letniego założyciela pierwszej bezpłatnej szkoły powszechnej na świecie i wszystkich uczących w nich księży, prowadzonych na przesłuchanie przez strażników. Interesowało ich to także z tego względu, że ksiądz i jego towarzysze od lat uczyli ich dzieci.

Powszechna i bezpłatna szkoła, zapoczątkowana w zakrystii kościoła św. Doroty na Zatybrzu, stała się dziełem życia Józefa Kalasancjusza, założyciela zakonu pijarów. Temu dziełu poświęcił się do końca i bez reszty.

Nie było mu łatwo – musiał znieść wiele upokorzeń, nieprzyjemności, również ze strony najbliższych współpracowników. Nie wszystkim podobały się wprowadzane przez niego metody nauczania i wychowania, a do tego Kalasancjusz przyjmował do swojej szkoły dzieci z rodzin protestanckich i żydowskich.

Dramatyczne sceny z ostatniego okresu życia świętego stanowią początek opowieści o życiu św. Józefa Kalasancjusza. Autorzy filmu pokazują najważniejsze istniejące do dzisiaj miejsca związane z działalnością świętego. Film nie omija spraw trudnych, szczególnie sprawy oszczerstw, jakie dotknęły założyciela pijarów, co doprowadziło do postawienia go przed trybunałem i w konsekwencji do likwidacji zakonu.

Mnóstwo w nim niezwykłych wydarzeń i niespodziewanych zwrotów akcji – to właściwie gotowy scenariusz filmowy. Dziwne, że do tej pory reżyserzy ani producenci nie zainteresowali się postacią świętego.

***

Święty Józe f Kalasancjusz, reż. Andres Garrigo, Hiszpania, 2009, dystr. E-lite Distribution.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama