Ruda Śląska promuje się on-line

Zabytki, obiekty militarne, trasy turystyczne znajdujące się na terenie Rudy Śląskiej promuje nowa strona internetowa - poinformowało w środę biuro prasowe Urzędu Miasta. Przedsięwzięcie wpisuje się w gminny program ochrony zabytków i opieki nad nimi.

Celem programu ochrony zabytków i opieki nad nimi jest promowanie Rudy Śląskiej poprzez zachowane zabytki, które w wielu przypadkach uznawane są unikatowe w skali kraju. Do nich zalicza się m.in. powstałą pod koniec XIX wieku kolonię robotniczą "Ficinus", czy dom "Kaufhaus", w którym na początku XX wieku otwarto reprezentacyjny dom handlowy.

Na stronie internetowej (www.wirtualnaruda.pl) oprócz ewidencji i opisów zabytków, pojawiły się również informacje poświęcone historii dzielnic Rudy Śląskiej, gdzie oprócz informacji ogólnych, umieszczono listę obiektów zabytkowych z terenu danej dzielnicy wraz z wytyczoną trasą turystyczną.

Jak poinformowało biuro prasowe Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej przygotowana została również "galeria wyjątkowych postaci związanych z miastem, gdzie nie brak takich osobowości, jak np. Joachim Achtelik, Hrabia Franciszek II von Ballestrem".

Informacje dotyczące zabytków podzielone zostały na kilka sekcji: oznakowane obiekty zabytkowe, obiekty sakralne, obiekty militarne oraz zabytkowe osiedla.

"Na stronie zamieściliśmy również historyczne ciekawostki, czyli informacje, które mogłyby zaginąć w natłoku danych. Znajdziemy m.in. krótki opis +piekaroka+ (ponad stuletniego pieca chlebowego -PAP), chóru Słowiczek, wielkiego pieca huty +Pokój+, starej drukarni, dawnej synagogi oraz klubu sportowego KS 27" - poinformował rudzki urząd.

Samorząd jest przekonany, że wirtualnaruda.pl "spodoba się miłośnikom militariów", gdyż strona opisuje "wszystkie grupy bojowe z terenu Rudy Śląskiej należące do pasma umocnień Obszaru Warownego Śląsk".

"Obiekty militarne z obszaru miasta zostały zinwentaryzowane, a ponieważ duża ich część zlokalizowana jest na terenach niezurbanizowanych, przy każdym obiekcie podano jego położenie (długość i szerokość geograficzną), co umożliwia za pomocą ogólnodostępnych map internetowych jednoznaczne określenie ich lokalizacji w terenie oraz wytyczenie optymalnej trasy dojścia do danego obiektu" - podano.

Nowopowstała strona zawiera również galerię archiwalnych, stuletnich akt budowlanych - łącznie ponad 13,6 tys. dokumentów mieszczących się w ponad 530 archiwalnych teczkach. Zeskanowane dokumenty były rzadko udostępniane ze względu na ryzyko uszkodzeń.

W zależności od pozyskanych środków zewnętrznych - jak zaznaczyło biuro prasowe - w ramach projektu "Wirtualne Zabytki Rudy Śląskiej" w ciągu kolejnych dwóch lat udostępnione zostaną również "efekty laserowego skanowania 3D najcenniejszych zabytkowych obiektów wraz z możliwością ich wirtualnego zwiedzania".

W 2012 r. ruszyła Gminna Ewidencja Zabytków obejmująca ponad 2 tys. obiektów, w tym m.in. schrony bojowe, krzyże przydrożne, kapliczki, zabudowania industrialne, parki i cmentarze. Rok temu na ponad 100 zabytkach - najważniejszych obiektach poprzemysłowych, kamienicach, budynkach użyteczności publicznej oraz zabytkach małej architektury - pojawiły się tablice informacyjne z krótkim opisem (w językach polskim, niemieckim, angielskim) oraz zdjęciem.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Więcej nowości

Reklama