Czy prawica kocha Jezusa?

Wiara bez wsparcia rozumu wydaje się ludziom daleka i nierealna. Stąd już tylko krok do jej praktycznego odrzucenia...

Większość mieszkańców Polski to katolicy, z zewsząd otacza nas katolicka symbolika. Także zdecydowana większość polityków poczuwa się do religijnej tożsamości. Tomasz Rowiński twierdzi jednak, że nie jesteśmy już krajem (a Europa – kontynentem) w pełni chrześcijańskim.

Wszystko skończyło się wraz z nowoczesnością, a właściwie jeszcze w późnym średniowieczu, gdy Dante Alighieri w swoich mniej znanych pismach zaatakował władzę duchową.

Dziś katolicyzm to, zdaniem autora "Bękartów Dantego", w dużej mierze symbolika i nawet polska prawica czerpie w praktyce głównie z „pogańskiego”
romantyzmu Jarosława Marka Rymkiewicza.

I choć redaktor „Christianitas” w swej publicystyce bywa czasem zbyt zero-jedynkowy, to warto skonfrontować ją ze współczesnością, w której do wiary podchodzimy często powierzchownie, zarówno w polityce, jak i w… samym Kościele.

*

Poniżej fragmenty tytułowego szkicu Tomasza Rowińskiego:

"Umiłowanie prawdy staje się faktycznie umiłowaniem chwały osobistej. Medytacja pierwszego zdania, jakie zapisuje Dante, pokazuje nam jego paradoksalność – miłowanie prawdy to pragnienie chwały. Pragnienie pozostawienia czegoś potomnym jest tęsknotą za tą nieśmiertelnością, która nie jest jednak życiem wiecznym. [...]

Dante [...] doskonale zdaje sobie sprawę, że porzuca dotychczasowe ścieżki rozumowania i przekracza intelektualny Rubikon. Niestety, w praktyce wydaje się, że porzuca prawdę o rzeczywistości dla chwały i staje się jednym z ojców ideologicznej skazy prześladującej nowożytność. [...]

Sens właściwej władzy duchowej zostaje z tej koncepcji wyłączony, wiara bez wsparcia rozumu wydaje się ludziom daleka i nierealna, choćby nawet uznawali jej zasadność. Stąd już tylko krok do jej praktycznego odrzucenia poprzez poddanie się twardym okolicznościom, jakie stwarza budowanie „raju ziemskiego”.

***

Tomasz Rowiński "Bękarty Dantego". Wyd. Benedyktynów TYNIEC, 2015 r.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama