Wędrówka do źródeł

Ksiądz profesor Mirosław Stanisław Wróbel wprowadził targumistykę w przestrzeń polskiej nauki. Targumy aramejskie kryją niezwykłą tajemnicę bliskości Synagogi i pierwotnego Kościoła.

Kolejna księga Biblii Aramejskiej, „Targum Neofiti 1. Księga Wyjścia”, jest dostępna po polsku. To efekt starań ks. prof. Mirosława S. Wróbla, znanego na całym świecie biblisty.

Targum to najstarszy powstały przed wiekami w liturgii żydowskiej przekład Biblii Hebrajskiej i komentarz do niej. Także Jezus, podobnie jak autorzy targumów, był tłumaczem Pisma w przestrzeni synagogalnej. Targumy aramejskie nie stanowią bowiem dosłownego tłumaczenia Biblii Hebrajskiej, ale są jej szerokim komentarzem i interpretacją. Poznanie tej literatury pozwala na szersze zrozumienie kontekstu historycznego i kulturowego, w którym powstawały przecież pisma Nowego Testamentu.

Księga Wyjścia przedstawia doniosłe wydarzenia z historii zbawienia. Jest ona istotna również w kontekście interpretacji wydarzeń związanych z Paschą Jezusa Chrystusa. Przekład tekstów targumicznych Księgi Wyjścia na język polski pozwala na nowe i głębsze odczytanie historii życia Mojżesza, objawienia imienia JHWH, wyjścia z Egiptu, nocy paschalnej i wędrówki przez pustynię czy przymierza na Synaju. Dzięki tej księdze głębiej i pełniej rozumiemy dzieło Jezusa z Nazaretu.

Badania nad targumami mogły się rozwinąć dzięki odkryciu przez prof. Alejandra D. Macha w Bibliotece Watykańskiej kodeksu „Neofiti 1”. Polski przekład tego kodeksu, zapoczątkowany przez ks. prof. Mirosława S. Wróbla z KUL, wpisuje się na trwałe w rozwój badań targumicznych. Pod tym względem polska nauka wyprzedziła dokonania Niemców i Hiszpanów. Wydanie kolejnego targumu po polsku to przede wszystkim wielkie wydarzenie dla polskiego Kościoła i dla osób, które chcą dotknąć „kolorytu czasów Jezusa”.

ks. Rafał Pastwa

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Więcej nowości

Reklama