Seks po chrześcijańsku

Miłość. To ona jest jedynym gwarantem życia intymnego małżonków.

Czy można normalnie rozmawiać o seksie w dzisiejszym świecie, w którym epatowanie nagością, szeroki dostęp do pornografii czy współżycie przed ślubem nie wydają się niczym nadzwyczajnym?

Czy warto mówić o sprawach, o których powiedziano już tak wiele?

To wyzwania podjęło małżeństwo Anna i Jacek Weiglowie. Na co dzień prowadzą placówki edukacyjne, w których panują chrześcijańskie zasady, posługują we wspólnocie Chefsiba, ale za najważniejszą wartość uznają rodzinę. Mając szesnastoletni staż małżeński oraz sześcioro dzieci, postanowili podzielić się swoim doświadczeniem związanym z tym tematem.

W konferencji „Czysty seks” Weiglowie największy akcent kładą na miłość. To ona jest jedynym gwarantem życia intymnego małżonków. Wbrew ideom, które wpaja nam często świat, seks jest miejscem dawania, a nie brania. Jeśli w taki sposób oboje małżonkowie będą traktować tę sferę, to stanie się ona, jak mówił Jan Paweł II, „obrazem Boskiej komunii osób”. Autorzy zwracają uwagę na rolę dialogu w relacji między mężem i żoną. W swym nauczaniu dają wskazówki, jak rozwiązywać trudności związane z seksualnością.

Anna i Jacek Weiglowie świadomi są czyhających na małżonków zagrożeń, takich jak rutyna, egoizm czy wszechobecna pornografia. Tej ostatniej poświęcają sporo miejsca, aby pokazać, jak wiele jest w niej zła oraz jaki wpływ ma na współczesne postrzeganie miłości i seksualności. Treść zawarta w konferencji nie jest pustą teorią, lecz dzieleniem się świadectwem życia. Weiglowie pokazują, że w życiu intymnym nie liczą się techniki ani statystyki, lecz bliska relacja między małżonkami.

*

Anna i Jacek Weiglowie CZYSTY SEKS. Wyd. RTCK, 2017 r.

Wydawnictwo WAM Anna i Jacek Weigl: Jak odbudować intymność? | Czysty seks

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama