Za pusto, za cicho

Biblioteka parafialna przy kościele akademickim św. Anny – jedna ze starszych i większych bibliotek parafialnych w Warszawie – ma 20-tysięczny księgozbiór i tylko 30 czytelników.

Biblioteka parafialna przy kościele akademickim św. Anny zaczęła działać po II wojnie światowej, ale dopiero w latach sześćdziesiątych powstawały usystematyzowane katalogi książek.

Spisy obejmowały książki zgromadzone jeszcze przed wojną, a także 10 tys. przedwojennych czasopism. Są na przykład całe roczniki wydawanej przed 1939 r. przy św. Annie „Młodzieży katolickiej”.

Notatki męczennika
Księgozbiór już wtedy był pokaźny, a znajdowały się w nim prawdziwe białe kruki: książki napisane po łacinie z XVII w. Przetrwały do dzisiaj, ale oczywiście korzystać z nich można tylko w celach naukowych i tylko w bibliotece. Z wojennej pożogi ocalało też sporo pozycji XIX-wiecznych.

Bardzo cenne dla biblioteki są książki pierwszych rektorów kościoła akademickiego, wśród nich bł. ks. Edwarda Detkensa, męczennika Dachau. Zachowały się książki z jego odręcznymi notatkami i autografami.

Z racji studenckiego charakteru parafii św. Anny w bibliotece przechowuje się obszerne materiały dotyczące duszpasterstwa akademickiego: jego powstawania, inwigilowania w okresie PRL, rozwoju ruchu pielgrzymkowego. Między innymi na ich podstawie powstało już sporo prac magisterskich, a nawet jedna doktorska dotycząca duszpasterstwa studentów.

Lewitujący błogosławiony
Ponieważ kościół św. Anny jest świątynią, gdzie nauczał bł. Władysław z Gielniowa, patron Warszawy, najstarsze zachowane książki dotyczą właśnie jego osoby. Zgromadzono też wiele późniejszych publikacji książkowych i prasowych poświęconych tej postaci. Jeśli ktoś szuka informacji o świętym, w bibliotece przy św. Annie znajdzie ich najwięcej.

Większa część bibliotecznych zbiorów to pozycje z historii Kościoła, teologii i poruszające tematy życia rodzinnego. Ale znajdzie się też wiele książek dla mniej wyrobionych czytelników. Gdyby oczywiście tacy zapukali do biblioteki.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama