W kraju Koptów i muzułmanów

Już od początku pobytu wielkim zaskoczeniem było dla uczniów odkrycie, że Egipt też jest ziemią świętą. To w końcu tam, jak mówi Ewangelia, udała się Święta Rodzina z małym Jezusem. Tam też Mojżesz otrzymał od Boga tablice z przykazaniami na górze Synaj.

– Wyjazd był ogromnym przedsięwzięciem. Przygotowywaliśmy się do niego przez cały rok. Celem była wymiana uczniów ze szkoły im. Świętej Rodziny z Kairu – mówi o. Michał Gutkowski SJ, dyrektor Gimnazjum i Liceum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Gdyni. Uczniowie szkół jezuickich w Gdyni nie tylko korzystają z wysokiego poziomu nauczania, ale także uczestniczą w licznych projektach wymiany uczniów ze szkołami w wielu krajach europejskich.

– Jeździmy na Litwę, Ukrainę, także do Rosji. Na zachodzie byliśmy już w Niemczech, Danii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji, a także w Holandii czy w Hiszpanii – mówi o. Gutkowski. Tegoroczny wyjazd do Egiptu był nie tylko jednym z najdalszych, ale również najbardziej egzotycznym.

– Zdecydowaliśmy się na realizację projektu po to, aby młodzież z kraju wręcz monolitycznie religijnego mogła doświadczyć czegoś, co jest – nie tylko religijnie – bardzo różne. Z zetknięcia z innością religijno-cywilizacyjną w umysłach młodych ludzi rodzi się silna refleksja nad własnym życiem i wiarą – wyjaśnia dyrektor. Już od początku pobytu wielkim zaskoczeniem było dla uczniów odkrycie, że Egipt też jest ziemią świętą. To w końcu tam, jak mówi Ewangelia, udała się Święta Rodzina z małym Jezusem. Tam też Mojżesz otrzymał od Boga tablice z przykazaniami na górze Synaj. – Historia narodu wybranego to przecież początki naszej wiary – podkreśla dyrektor Gimnazjum i Liceum Jezuitów.

Krajobraz pustynny. Foto: Henryk Przondziono.


W wyjeździe uczestniczyło piętnaścioro uczniów pierwszej klasy liceum o profilu biologiczno-chemicznym, która wygrała konkurs na najlepszą prezentację w ramach Dnia Europejskiego. W szkole Świętej Rodziny w Kairze połowa uczniów jest muzułmanami, a połowa chrześcijanami; głównie są to egipscy Koptowie. Egipscy uczniowie skupieni w Eucharystycznym Ruchu Młodych zaznajomili młodych Polaków z warunkami panującymi w szkole oraz z odmienną kulturą. Egipt jest krajem, w którym prześladowania chrześcijan są sporadyczne.

– Jest to efekt wielu lat współpracy, ale także i faktu, że chrześcijaństwo jest tam zakorzenione o wiele dłużej niż sam islam – tłumaczy o. Gutkowski. Wielką ciekawostką dla naszych uczniów było wyjaśnienie przez jednego z chrześcijan – Koptów znaczenia tatuażu w formie koptyjskiego krzyżyka pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym. Ta forma identyfikacji to znak, że osoba jest ochrzczona w obrządku koptyjskim. Licealiści byli też zdumieni wielką ilością egzaminów, które ich rówieśnicy muszą zdawać podczas cyklu edukacyjnego. Jest to bowiem szkoła o bardzo wysokim poziomie nauczania. I chociaż lekcje w Kairze odbywają się w języku arabskim, na szczęście dla naszej gdyńskiej młodzieży drugim obowiązującym językiem jest angielski.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama