Smoki są wśród nas

Tak nazywa się ekspozycja przygotowana specjalnie dla dzieci i młodzieży, aby przekonać młodych ludzi, że wizyta w muzeum wcale nie musi być nudna.

Smoki są nie­zwykle cie­kawymi istota­mi – nie ma ich, a jednocześnie są niemal wszę­dzie. Pojawia­ją się w mitologii niemal wszyst­kich narodów, w legendach i po­daniach. Ich wy­gląd, charakter, zachowanie w tych opowieściach bywają bardzo różne. Łączy je na pewno jedno – niesamowicie pobudzają ludzką wyobraźnię. Może dlatego nawet dziś możemy powiedzieć, że smoki są wokół nas. Bo kiedy za­czniemy się rozglądać wokół, rze­czywiście zaczniemy dostrzegać ich obecność.

A to na fasadach budynków, a to w przedmiotach użytkowych,nazwach firm, lokali gastronomicznych i oczywiście w heraldyce, malarstwie, fil­mie, literaturze. To właśnie pod­kreśla ta wystawa znajdują się na niej nie tylko obiekty muze­alne, ale i przedmioty współczesne, które łączy wize­runek smo­ka. Jest też wie­le zdjęć obiektów z Polski i całego świata prezentujących przeróżne wizerunki smoków. Tych dobrych, opiekuńczych, wywodzących się z Azji, i tych groźnych, niebez­piecznych stworów z innych kon­tynentów. Przy poszukiwaniu smoczych eksponatów okazało się, że najwięcej smoków kryje się w … muzeach diecezjalnych!

Święci kontra smoki

Dziwne? Wcale nie! Przecież smok jest uosobieniem zła, z któ­rym skutecznie walczyli święci. Pojawia się więc jako atrybut wie­lu z nich. Pośród świętych, którzy mieli do czynienia ze smokami, byli m.in. św. Jerzy, św. Jan Apostoł Ewangelista, św. Cado, św. Klemens, św. Ber­nard z Clairvoux, św. Małgorzata i św. Mar­ta, św. Samson, św. Syl­wester, św. Wiktoria, a także apostoł Filip.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama