Klucze do wrót tradycji

Nacjonalizacja majątków ziemskich po II wojnie światowej stała się wielką krzywdą dla polskiego pejzażu. Także tego duchowego.

Klucze do wrót tradycji   Grzegorz Brożek/GN W dworze Chilewskich w Rzuchowej mieści się dziś dom pomocy społecznej Od paru lat Małopolskie Cen­trum Kultury „Sokół” reali­zuje projekt „Dwory Małopolski”. – Staramy się dokumentować te obiekty architektury, zbierać in­formacje historyczne, archiwalia i pogłębiać swoją wiedzę na ten temat. To miejsca, które przez lata były ostoją kultury, tradycji, patriotyzmu, a także postępu cywilizacyjnego na polskiej wsi – mówi Marzanna Raińska, opie­kun projektu.

Na stronie www.dworymalopolski.pl zamieszcza fotografie i dzieli się wiedzą o po­nad 100 obiektach w Galicji. – Po nacjonalizacji dwory straciły i czę­sto nie odzyskały prawdziwych gospodarzy i dziś, niestety, wiele z nich niszczeje. Ratujmy, co się da – apeluje M. Raińska.

Klucze do wrót tradycji   Grzegorz Brożek/GN Dwór w Zgłobicach z połowy XIX wieku przechodzi obecnie remont

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg