Życie po japońsku

Na co dzień można tu obejrzeć eksponaty nawiązujące do historii i tradycji regionu. Ale ta ekspozycja wykracza nawet poza granice Europy, bo przybliża życie samurajów.

O Japonii ostatnio dużo mówi się w mediach. A to za sprawą ubiegłorocznego trzęsienia zie­mi i potężnego tsunami, które zniszczyły północno-wschodnie wybrzeże. Muzeum Regionalne w Opocznie, chcąc przybliżyć tradycje i historię tego kraju, zor­ganizowało wystawę „Życie po japońsku – stroje, przedmioty użyt­kowe i broń”. Eksponaty pochodzą z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

– Już wiele lat współpracujemy z tą placówką. Ma bardzo ciekawe zbiory. Szeroko reprezentowany jest dział kultur pozaeuropejskich. A my chcemy pokazywać nie tylko nasze regio­nalne tradycje, ale też to, co można zobaczyć poza Europą – wyjaśnia dyrektor opoczyńskiego muzeum Tomasz Łuczkowski.

– Mam nadzieję, że w kontek­ście tych ostatnich nieszczęśli­wych wydarzeń w Japonii wiele osób będzie chciało obejrzeć naszą wystawę – dodaje. Ekspozycję przygotowała Barbara Chlebow­ska z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Naj­ciekawsza i najcenniejsza na niej jest kolekcja kimon, które są naro­dowym strojem japońskim.

Kimona noszone przez kobiety i mężczyzn mają taki sam krój, obowiązujący od XVII w. Obecnie w Kraju Kwitnącej Wiśni są raczej uro­czystym, rzadziej domowym strojem. Kolekcję uzupełniają pasy, wachlarze, biżu­teria i buty. Zwiedza­jący mogą zobaczyć też, jak wygląda wnę­trze chaty japońskiej, oglądać cenne wyro­by ceramiczne i wiele przedmiotów użyt­kowych. Wielkie za­interesowanie wzbu­dza zbroja, sztylety do seppuku i ogrom­ny miecz samurajski. Osobne miejsce zajmują przedmioty służące do kaligrafii, jako że umiejętność pięknego pisania była zawsze wysoko ceniona na Dalekim Wschodzie, a w Japonii osiągnęła szczególnie wysoki poziom artyzmu.

Wystawa czynna będzie do po­łowy czerwca. Muzeum zaprasza zwiedzających od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.30 i w sobotę od 10.00 do 16.00.      

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| HISTORIA, KULTURA

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg