Królowie i biskupi

Świat średniowiecznej Europy i Kościoła będzie można poznać na 8. Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej, który 2 czerwca rozpocznie się w Lądzie nad Wartą. Przygotowywane są napitki i jadło, sporządzone według średniowiecznych receptur.

Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się pod hasłem "Królowie i biskupi". "Król i biskup reprezentowali władzę, która w ówczesnym przekonaniu, wyrażonym wcześniej przez św. Pawła z Tarsu, pochodziła od Boga. Byli pomazańcami Bożymi, którym poddani, a zarazem wierni Kościoła winni byli okazywać szacunek, lojalność i posłuszeństwo" - powiedział PAP dr Michał Brzostowicz z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

Każdy z wykładów będzie dotyczyć problemów władzy średniowiecznej, m.in. o jej ideologii, o biskupach i królach, o konflikcie króla Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem i dyskusja, która władza była ważniejsza. "Przypomnimy słowa Galla Anonima, który mówił, że boży pomazaniec nie powinien być przeciwko królewskiemu pomazańcowi" - powiedział naukowiec.

Turyści i goście festiwalu dowiedzą się, że nadmierne ambicje i różnice poglądów rodziły konflikty na szczytach władzy, które gorszyły ludzi średniowiecza. Niektóre z nich kończyły się tragicznie - np. męczeńską śmiercią biskupa krakowskiego Stanisława czy arcybiskupa Canterbury Tomasza Becketa w 1170 r.

Na festiwalu będzie można poznać sposoby sprawowania rządów przez dawnych władców i duchownych, dowiedzieć się, jakimi kierowali się ideami, jak żyli, podróżowali i mieszkali. Będzie można poznać również atmosferę królewskiego dworu i blask jego ceremoniału. Na turystów będą czekać królewscy poddani - kupcy i rzemieślnicy, wojowie i rycerze, mnisi i kapłani, a także muzykanci i kuglarze.

W ciszy klasztoru cysterskiego będzie można posłuchać wykładów, zwiedzić wystawy, zachwycić się architekturą klasztoru oraz wspaniałymi dziełami sztuki. Każdy będzie mógł poznać smak średniowiecznych potraw, piękno wyrobów i muzyki.

Festiwalowe wydarzenia odbędą się przy wczesnośredniowiecznym klasztorem i na zrekonstruowanym w 2006 r. grodem.

Gród w Lądzie został założony na piaszczystej kępie, tzw. Rydlowej Górze w pradolinie Warty. Badania wykopaliskowe przeprowadzone w tej okolicy w latach 1960-1986 przez pracowników Muzeum Archeologicznego w Poznaniu wykazały, że powstał on jeszcze w czasach przedpiastowskich. W I połowie X wieku został włączony do formującego się państwa pierwszych Piastów, stając się prężnym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym, militarnym i religijnym.

Festiwale w Lądzie odbywają się od 2004 r. i są organizowane m.in. przez starostwo powiatowe w Słupcy i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Poprzednie edycje poświęcono m.in. historii Lądu i zespołu kościelno-klasztornego oraz średniowiecznym damom, rycerzom i gościom książęcych rezydencji.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama