Spiżowy mnich patrzy na wieże

20 lat promocji dziejów zakonu cysterskiego na terenie gminy Kamienna Góra.

Pomnik cystersa stanął niedawno naprzeciw bazyliki krzeszowskiej. Jest symbolicznym zwieńczeniem wieloletniej działalności wydawniczej gminy mówiącej m.in. o dorobku materialnym i kulturowym pozostawiony tu przez zakonników z Cîteaux.

Ponad 160 osób wzięło udział w konferencji promującej książkę „Ora et labora, czyli wspólna historia z cystersem w tle”. To już szósta po­zycja wydawnicza, jaka ukazała się w ramach projektu przybliżania spuścizny cysterskiej na terenie Ko­tliny Kamiennogórskiej. Od samego początku kieruje nim Patryk Straus z Biura Promocji Gminy Kamienna Góra.

– Na książkę składają się trzy teksty, które napisali: Barbara Skoczylas-Stadnik z Muzeum Tkactwa, Ryszard Hołownia z Biblioteki Uni­wersyteckiej we Wrocławiu oraz o. Augustyn Węgrzyn, jeden z ostat­nich cystersów, którzy w 2006 r. opu­ścili Krzeszów. Jego tekst jest o tyle niezwykły, że to pierwsze spisane wspomnienia tego cystersa, dotyczą­ce życia w klasztorze krzeszowskim w latach 1970–2006 – mówi Patryk Straus.

Uroczystościom podsumowu­jącym 20-letnią działalność wydawni­czą gminy towarzyszyło odsłonięcie pomnika cystersa. Brązowa figura stanęła przy parkingu naprzeciwko założenia krzeszowskiego.

– Kompo­zycja skonstruowana jest tak, jakby zakonnik przerwał pracę na „Anioł Pański”, i zaraz potem miał wrócić do poprzedniego zajęcia, zgodnie z zasadą św. Benedykta „módl się i pracuj” – wyjaśnia Patryk Straus, koordynator projektu.

Do tej pory Gmina Kamienna Góra wydała prace na temat Krzeszowa, kultu św. Jana Nepomucena oraz dawnego prawa karnego.                

 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Więcej nowości

Reklama