Juliusz pójdzie do seminarium

Franciszek Pieczka, siostra Ewa Jędrzejak i Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach są laureatami 42. Śląskiej Nagrody im. Ligonia.

Nagrodę im. Ligonia ustanowiło w 1963 roku Stowarzyszenie PAX. Od 52 lat wręczana jest osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Śląska. Obecnie przyznaje ją raz w roku Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w porozumieniu z metropolitą katowickim. - W pierwszych latach nagroda służyła głównie przypomnieniu czy uhonorowaniu postaci zasłużonych dla regionu, a będących na marginesie życia społecznego - mówi Maciej Szepietowski, sekretarz kapituły nagrody.

Po raz pierwszy nagroda została wręczona 17 grudnia 1963 roku. Otrzymali ją wtedy między innymi franciszkanin o. Edward Frankiewicz za heroiczną postawę w obozie koncentracyjnym oraz za dorobek publicystyczny oraz Bronisława Szymkowiak za powołanie Towarzystwa Polek, organizowanie pomocy więźniom powstańczym i służbie sanitarnej w Powstaniach Śląskich. Pierwszym przewodniczącym kapituły był pisarz Gustaw Morcinek.

W tym roku kapituła przyznała laur Franciszkowi Pieczce, wybitnemu aktorowi filmowemu i teatralnemu, urodzonemu w Godowie w powiecie wodzisławskim. Artysta otrzymuje nagrodę "za konsekwentne pielęgnowanie etosu śląskiego oraz wybitne osiągnięcia artystyczne dla kultury polskiej w dziedzinie filmu i teatru".

Drugą nagrodzoną osobą jest siostra Ewa Jędrzejak, boromeuszka z Wrocławia, prezes Fundacji "Evangelium Vitae". Fundacja zajmuje się pomocą społeczną na szeroką skalę, podejmuje pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, ochronę i promocję życia oraz zdrowia, opiekę nad rodzinami, prowadzi działalność szkoleniową. "Evangelium Vitae" uruchomiła gabinet leczenia niepłodności metodą naprotechnologii, prowadzi okno życia, poradnictwo na rzecz rodziców, warsztaty, pochówki dzieci zmarłych przed narodzeniem. Kapituła przyznając nagrodę siostrze podkreśliła "wyrażaną we wspólnocie, poprzez różnorodne dzieła, troskę o rodzinę i życie ludzkie od początku jego istnienia po naturalny kres".

Nagrodę im. Ligonia otrzymuje także Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach. Wyróżnienie wpisuje się w obchody 90. rocznicy powstania diecezji katowickiej. Seminarium zostało uhonorowane "za wierną Kościołowi i Ojczyźnie pracę formacyjno-edukacyjną wielu pokoleń śląskich duszpasterzy, którzy - rozpoznane i przyjęte w murach Seminarium - światło Ewangelii i kultury chrześcijańskiej wytrwale nieśli współczesnym sobie ludziom".

Patron nagrody Juliusz Ligoń był działaczem narodowym, poetą ludowym i samoukiem. Pracował między innymi jako hutnik. W latach kryzysu zasłynął z działalności społecznej dla ludności dotkniętej klęską głodu. Prowadził polską działalność oświatową. Publikował wiersze, dramaty, artykuły, opowiadania i gawędy. Pierwszy swój utwór opublikował w "Gwiazdce Cieszyńskiej" w roku 1858. Uważany jest za współtwórcę regionalnego dramatu ludowego na Górnym Śląsku.

Wręczenie nagrody im. Ligonia odbędzie się 24 kwietnia w auli Wydziału Teologicznego UŚ.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Więcej nowości

Reklama