Tradycje jeszcze żywe

Proboszcz z Ochotnicy Górnej ks. Stanisław Kowalik został wyróżniony podczas I Kongresu Kultury Regionów odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

W kongresie, który odbył się w Nowym Sączu, wzięło udział ponad 300 uczestników z całej Polski, m.in. z Lublina, Poznania, Katowic, Ełku i Warszawy.

Podczas trzydniowego spotkania odbyło się szereg debat dotyczących różnych aspektów kultury.

Uczestnicy mogli także zobaczyć dwie wystawy oraz widowisko "My, Małopolanie", w którym zaprezentowały się liczne zespoły regionalne, wystąpili muzykanci i śpiewacy reprezentujący Lachów, Krakowiaków i Górali.

Widzowie mieli okazję zapoznać się z różnorodnością żywych jeszcze tradycji, zwyczajów, obrzędów, śpiewu, muzyki i tańca.

- Muzyka, taniec, śpiew, one sobie poradzą - podkreślił prof. Józef Kąś z Katedry Historii Języka i Dialektologii Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, podczas sesji kończącej obrady. - Ale dbajmy o gwarę, o język, on jest najważniejszy.

Na kongresie wielokrotnie podkreślano, że Małopolska to region wyjątkowy ze względu na bogactwo dziedzictwa kultury tradycyjnej. Poza obfitością dziedzictwa materialnego fenomenem regionu jest to, że nie została tutaj przerwana ciągłość pokoleniowego przekazu tradycji. Mamy więc do czynienia z różnorodnym i - co istotne - żywym dziedzictwem niematerialnym.

- Śmiało możemy powiedzieć, że nasz region to skarbnica polskiej kultury, to coś wyjątkowego - zaznaczył marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa.

Marszałek zadeklarował, że w zadaniach do realizacji przewidziano budowę Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego, który powstanie w parku w Dąbrowie na Sądecczyźnie.
 

Ks. dr Stanisław Kowalik (Górale Łąccy) - absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie oraz Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wychowany w regionie o silnych tradycjach kulturowych, już jako dziecko wstąpił do dziecięcego zespołu regionalnego "Małe Łącko" w rodzinnej miejscowości, a w czasach licealnych był tancerzem Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Górale Łąccy". Od niedawna został proboszczem parafii w Ochotnicy Górnej. Zarówno w tej parafii, jak i w poprzednich aktywizował lokalne środowisko, zachęcając do powrotu do tradycji, uczestnictwa w nabożeństwach w ubiorach regionalnych. Od ponad dwóch lat jest kapelanem wszystkich oddziałów Związku Podhalan działających w diecezji tarnowskiej, a ostatnio został mianowany kapelanem Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych "Święto Dzieci Gór" w Nowym Sączu, gdzie podczas odprawianej mszy, ubrany w góralski ornat, posługując się gwarą, daje przykład i świadectwo silnej tożsamości regionalnej.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama