Benedyktyńskie Lato Muzyczne

„Benedyktyńskie Lato Muzyczne” powstało z połączenia dwóch wydarzeń muzycznych odbywających się w opactwie tynieckim: Tynieckich Recitali Organowych kontynuowanych od 1972 roku oraz zapoczątkowanego w 2008 roku Festiwalu Muzyki z Klasztorów Benedyktyńskich Europy.

Nowa formuła Festiwalu ma stanowić unikalną syntezę wartości najważniejszych i uniwersalnych, a wynikających z połączenia genius loci wzgórza tynieckiego z jego tysiącletnią historią, otwarciem na współczesne idee, potrzeby ludzi oraz szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego i tradycji benedyktyńskiej. Tegoroczne motto „Szukaj pokoju i idź za nim” to słowa św. Benedykta z Prologu Reguły, ukazujące ostateczną perspektywę, roztaczającą się przed osobą wkraczającą na drogę życia klasztornego. Pokój jest centralną wartością benedyktyńską i ma charakter dynamiczny: nie jest czymś oczywistym i danym, ale wymaga aktywności, konsekwencji i wysiłku. Nie przekreśla to bynajmniej jego wartości – wręcz przeciwnie, czyni go szczególnie upragnionym i mile widzianym.

Klasztory benedyktyńskie były od wieków miejscem rozkwitu kultury, w tym i muzyki, która jest świetnym medium ukazującym różnorodne formy pokoju - wartości tak pożądanej w dzisiejszych czasach. Festiwal da możliwość wysłuchania utworów, które brzmiały lub brzmią nadal w klasztornych wnętrzach. A wszystko dzięki zaproszonym chórom z różnych krajów– żeńskiemu Mediae Aetatis Sodalicium z Rzymu i męskiemu z St. Florian, które zaprezentują najstarszy typ muzyki kościelnej, niezmiennie rozbrzmiewający w tynieckim klasztorze, czyli chorał gregoriański – w naturalny sposób przynoszący poczucie pokoju sercom słuchających i duchowo się weń włączających. Polski Chór Organum wraz Zespołem Instrumentalnym Ricercar przedstawi antologię chóralnej muzyki polskiej od monodii pisanych w skalach gregoriańskich w XI i XII wieku, poprzez wokalną i wokalno-instrumentalną polifonię renesansu i baroku, z ducha cecyliańską muzykę schyłku XIX wieku, aż po dzieła kompozytorów współczesnych. Dopełnieniem chorałowych propozycji Festiwalu będą występ belgijskiego zespołu Cannamella nawiązującego do muzycznej tradycji tamtejszych opactw benedyktyńskich oraz koncert Lorenzo Monteza OSB, mnicha-harfisty z opactwa Monte Cassino, klasztoru założonego przez samego św. Benedykta.

Ufamy, że wszystkie utwory zachowają swój benedyktyński charakter – wszak, choć wyniesione ze środowiska właściwego sobie klasztoru, rozbrzmiewać będą w sali dawnej biblioteki opactwa – lub w tynieckim kościele oraz w kościele Opactwa Sióstr Benedyktynek w Staniątkach.  

Program Benedyktyńskiego Lata Muzycznego

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama