Szkielet wampira i Kramy Bogate

Wykopaliskami, prowadzonymi pod powierzchnią Sukiennic, Kraków żył od kilku lat. Niedawno hejnał dał znak, że można zejść pod ziemię...

Można tam podziwiać ok. 700 najciekawszych przedmiotów codzien­nego użytku, wybranych spośród kilku tysięcy odnalezionych pod­czas badań archeologicznych.

Dla ponad 500 stworzono animowane odwzorowania w technologii 3D. Po obejrzeniu oryginału można więc przybliżyć na ekranie dotyko­wym (jest ich w sumie 37) kompute­rową kopię przedmiotu i zobaczyć go w wersji trójwymiarowej. W naj­większym na świecie podziemnym muzeum, liczącym aż 4220 tys. mkw., zainstalowano też 5 urządzeń holograficznych 3D do prezentacji trójwymiarowych rekonstrukcji bu­dynków, 25 ekranów plazmowych i 13 LCD, 27 projektorów multime­dialnych, 98 głośników i 28 km kabli.

– Jesteśmy w autentycznych, XIII-wiecznych murach miasta. To miej­sce łączące ponad tysiącletnią historię Krakowa, od czasów przedlokacyjnych do współczesności, wytyczy nowe drogi w polskim muze­alnictwie – mówił prezydent Jacek Majchrowski podczas otwarcia szlaku turystycznego „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa”.

W X i XI w. Rynek nie przypominał tego, który znamy dziś. Jego powierzchnia znajdowała się kilka metrów niżej i było tu ogromne cmentarzysko. Jedną z największych atrakcji arche­ologicznego parku stały się więc 4 prawdziwe szkielety (odnaleziono ich aż 170): kobiecy, męski, dziecięcy i... wampira.

– Za wampira uważano kogoś, kto np. był garbaty. Pochówek wampiryczny poznajemy po embrio­nalnym ułożeniu szczątków, zwią­zaniu złamanych kości rąk i odcię­tej głowie – wyjaśnia przewodnik Agnieszka Waś.

Spacerując podziemnym szla­kiem, warto też zajrzeć do odtworzo­nej chaty złotnika i kowala (wierzono, że zajmował się magią), przejść oryginal­nym, średniowiecznym traktem ul. św. Jana, zajrzeć do dawnego centrum handlowego (Kramów Bogatych), zachwycić się biżuterią XIII-wiecznych kobiet i monetami bitymi już od czasów Mieszka I.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama