Co trzyma święty?

Jak odróżnić św. Franciszka od św. Antoniego, a św. Katarzynę od św. Barbary. Nie tylko o tym można dowiedzieć się, zwiedzając wystawę „Święci – atrybuty i symbole”.

Co trzyma święty?   ks . Waldemar Packner/GN Ekspozycja pomaga rozpoznać świętych, często już zapomnianych lub mało znanych Ludzie wcześniejszych poko­leń znali świętych i nie mieli problemów z ich rozpoznaniem. Współczesne pokolenie ma coraz mniejszą wiedzę na temat świę­tych, ich życia i sposobu prezen­towania w malarstwie czy rzeźbie. Z myślą o nich została przygotowa­na nasza wystawa – powiedział Marcin Ogrocki, pracownik działu etnografii Muzeum Górnośląskie­go, który przygotował ekspozycję.

Często figury lub rzeźby, choć przedstawiają różnych świętych, są prawie identyczne. – Jedyną możliwością identyfikacji jest zna­jomość detali ubioru lub towa­rzyszącego przedmiotu – atry­butu bądź symbolu, związanego z życiem i działalnością świętego – wyjaśnia M. Ogrocki. – Nasza ekspozycja to swego rodzaju prze­wodnik, klucz, za pomocą którego zwiedzający bez trudu rozpozna świętych, spotykanych w kościo­łach i kaplicach.

Wystawa prezentuje prawie 60 świętych – znanych i prawie już zapomnianych, jak choćby ży­jącego w XIV wieku św. Peregry-na Laziosi, patrona chorujących na raka, czy św. Wendelina, m.in. patrona chłopów i wędrowców. Obok każdego świętego jest krót­ki życiorys wraz z opisem jego przedstawiania w sztuce.

Wszystkie obrazy pochodzą z kolekcji Muzeum Górnośląskie­go. Są to obrazy malowane przez twórców ludowych, najczęściej anonimowych, z XIX i XX wieku, które od lat gromadzi bytomska placówka. Wystawę można zwie­dzać do końca lutego (pl. Jana III Sobieskiego 2).

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg