Teatr ogromny

Krakowianie znów będą mogli oglądać muzealną panoramę dziejów teatrów. Tym razem w nowoczesnym, multimedialnym kształcie.

Odrodzi się muzeum sceny krakowskiej   Wizualizacja Biura Projektowego PKZ Arkona/GN Odrodzi się muzeum sceny krakowskiej
W jednej z sal zwiedzający znajdą się na dziedzińcu zamku wawelskiego, gdzie grano „Odprawę posłów greckich”
Muzeum Teatralne w „Do­mu pod krzyżem” przy ul. Szpitalnej 21 od kilku lat pozosta­je w uśpieniu. – W związku z re­montem naszej głównej siedziby w pałacu Krzysztofory musieliśmy tam w 2008 r. przenieść magazyny – mówi Jacek Salwiński, zastępca dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, którego oddzia­łem jest budynek przy ul. Szpitalnej. Pojawiła się jednak szansa, że eks­pozycja teatralna znów będzie dostępna, i to w zmodernizowanej formie. Magazyny przeniosą się bowiem za kilka lat do nowego skarbca muzealnego na Bielanach.

– Nie czekamy tymczasem z zało­żonymi rękoma. Pod kierunkiem Agnieszki Kowalskiej powstał sce­nariusz nowej ekspozycji w Muzeum Teatralnym. Rozstrzygnięto również konkurs na przebudowę i aranżację wnętrz – mówi Salwiński. Konkurs wygrało mające doświadczenie muzealne Biuro Projektowe PKZ Arkona. Niełatwo było na zaledwie 600 metrach powierzchni ekspozy­cyjnej pokazać postulowany przez Wyspiańskiego „teatr ogromny”. Po wejściu przez nowoczesną szklaną „kostkę” od pl. Świętego Ducha, gdzie stoi budynek Teatru im. Słowackiego, zwiedzający znajdą się w prawdzi­wym teatrze. Na parterze będzie m.in. wirtualna garderoba aktorska, gdzie będzie można „przymierzyć” kostium i ucharakteryzować się. W sali noszą­cej imię słynnego dyrektora teatru krakowskiego Stanisława Koźmiana zobaczymy i... usłyszymy używane niegdyś za sceną machiny do robienia wiatru i grzmotów. Na dwóch piętrach zaś zostaną pokazane dokonania sceniczne aktorów i re­żyserów: Heleny Modrzejewskiej, Stanisława Wyspiańskiego, Juliusza Osterwy, Mieczysława Kotlarczyka, Konrada Swinarskiego, Jerzego Jarockiego, Józefa Szajny i Andrzeja Wajdy.

– Mamy m.in. ciekawe eks­ponaty związane z Wyspiańskim i Modrzejewską – mówi Salwiński. Będzie także miejsce na przedsta­wienie działań parateatralnych, np. kabaretu „Zielony Balonik” czy harcującego rokrocznie po Zwierzyńcu Lajkonika. Zwiedzający nie będą biernymi widzami! Będą mogli od­grywać role sceniczne w kostiumach z epoki. Dla zwielokrotnienia odbioru zastosowano różne chwyty multime­dialne. Ta różnorodna, nowoczesna forma ekspozycyjna będzie swoistą realizacją wierszowanych marzeń

Wyspiańskiego: „Teatr mój widzę ogromny,/ wielkie powietrzne przestrzenie,/ ludzie je pełnią i cienie, ja jestem ich grze przytomny”. W jed­nej z sal wykonano np. makietę części dziedzińca zamku na Wawelu, gdzie niegdyś grano m.in. „Odprawę posłów greckich” Jana Kochanowskiego. Za pomocą gry świateł i obrazów wy­świetlanych na wielkim ekranie zwiedzający będą „przytomni” grze dawnych aktorów.

– Dzięki tej multimedialnej for­mie młodzi krakowianie dowiedzą się, a starsi przypomną sobie, jak wielką rolę odgrywał niegdyś te­atr w naszym mieście – mówi Jerzy Bukowski, filozof i publicysta, gra­jący niegdyś jako młodociany aktor w sztukach reżyserowanych przez Jerzego Jarockiego i Konrada Swinarskiego. – Poczekamy jednak na to do przełomu 2014/2015 roku, bo wówczas planujemy otwarcie ożywionego Mu­zeum Teatralnego – mówi dyr. Salwiński.                 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama