EuroKultura

80% polskich instytucji kulturalnych pozyskiwało zewnętrzne środki na swoją działalność w ciągu ostatniego roku. Utrudnieniem dla wielu instytucji jest wymagany zbyt duży finansowy wkład własny.

Program Kultura wymaga 50% finansowego wkładu własnego. Jest on trudny do zdobycia tym bardziej, że na etapie wypełniania wniosku, nie ma pewności otrzymania grantu

Dlatego, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom polskich organizacji i zwiększyć ich udział w Programie Kultura, należałoby obniżyć poziom wymaganego wkładu własnego, a także zwiększyć promocję i informację nt. możliwość pozyskania pieniędzy z innych źródeł. Rozwiązaniem byłoby też stworzenie programu / funduszu wspomagającego beneficjentów, gdyż obecny program Promesa Ministra KiDN czyni to tylko w ograniczonym zakresie. Poza tym nie istnieją inne specjalne środki (na przykład na poziomie samorządowym) uzupełniające wkład własny w projektach, które uzyskały dofinansowanie unijne.

W Programie Kultura minimalny grant na działania kulturalne, o który można wnioskować wynosi 50 000 euro. Przy tak wysokiej kwocie wymagany wkład własny jest również wysoki co  jest utrudnieniem dla wielu potencjalnych wnioskodawców a dla mniejszych organizacji jest to poziom niemożliwy do osiągnięcia. W kolejnych edycjach Programu powinna istnieć możliwość otrzymywania niższych grantów na mniejsze projekty kulturalne.

Instytucje, które wzięły udział w badaniu to głównie organizacje pozarządowe (52%), ale także instytucje publiczne (38%) i firmy prywatne (5%).

„Badanie pokazuje, że polscy operatorzy mają już doświadczenie w pozyskiwaniu grantów, w różnych programach, aż 90% z nich deklaruje znajomość Programu Kultura”.  –podsumowała badania Anna Hieropolitańska z Punktu Kontaktowego ds. Kultury. – „Dzięki udziałowi w projektach międzynarodowych zdobywają praktyczną wiedzę i inspirację do udziału w kolejnych projektach i rozszerzania swojej działalności. Polskie instytucje już nie boją się tak bardzo unijnych procedur, jako Punkt Kontaktowy obserwujemy duże zainteresowanie dofinansowaniami unijnymi, jednak problemem nadal jest brak zasobów ludzkich i środków finansowych.”

Badanie zrealizował Punkt Kontaktowy ds. Kultury, działający w strukturach Instytutu Adama Mickiewicza, we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ankietę przeprowadzono na przełomie września i października wśród 50 instytucji i organizacji, które prowadzą działalność kulturalną.

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama