Święci przyjaciele

Święci zstępują z nieba, by nieść nam pomoc w niebezpieczeństwie i chorobach. Jak dobrzy przyjaciele.

Święci przyjaciele   Wydawnictwo Esprit - Mój ojcze, czy to prawda, że w kaplicy, którą wybudo­wałem na twoją cześć, będę musiał pochować mojego jedynego syna, którego zresztą mam dzięki twoje­mu wstawiennictwu? - modlił się do św. Filipa Neri pewien zamoż­ny baron. Gdy zaledwie ten lament wy­dostał się z jego ust, chory syn odzyskał zdrowie, mówiąc: – „Dzia­dek” Filip mnie uzdrowił.

To jedna z wielu cudownych interwencji świętych zawartych w dokumentach beatyfikacyj­nych i kanonizacyjnych, które w książce „Niezwykłe objawie­nia świętych” zebrał ks. Marcello Stanzione. Bo mieszkańcy nieba, niczym dobrzy przyjaciele, po­jawiają się, by pomóc w chorobie i niebezpieczeństwie.

Pomocą służą nie tylko „pierwszoligowi” święci, tj. św. Alojzy Gonzaga, św. Jan Bosko, św. Jan Nepomucen czy św. Franciszek Ksawery, ale także ci mniej znani, na przykład św. Ludwik Bertrand czy św. Wawrzyniec z Brindisi.

Ważną częścią lektury są mo­dlitwy z prośbami o wstawiennic­two świętych.

Wydawcą publikacji jest Esprit.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama