Klasycy do słuchania

Wydział Filozofii KUL, we współpracy ze studiem nagrań multimedialnych „Fanfara”, promuje dzieła najwybitniejszych myślicieli w sposób nowoczesny.

Klasycy do słuchania   Studio Fanfara Nową serię wydawniczą zaty­tułowano „Audioteka Klasy­ki Filozofii”. Jako pierwszy audiobook z serii zostały wydane „Rozmyślania” Marka Aureliu­sza. Głosu użyczył dr habilitowa­ny Witold Kopeć z Katedry Filo­zofii Kultury Katolickiego Uni­wersytetu Lubelskiego. Słowo wstępne do pierwszego wydania napisał prof. Piotr Jaroszyński, kierownik Katedry Filozofii Kul­tury KUL.

– Etyka Marka Aureliusza zawiera cechy etyki uniwersal­nej, dzięki czemu bardzo mocno zbliża się do chrześcijaństwa i dlatego też wywierała tak duży wpływ na krystalizowanie się etyki chrześcijańskiej. Naczelna zasada postępowania człowieka to być dobrym, kierować się do­brą wolą i życzliwością. Indywi­dualne aspiracje nie powinny za­słonić dobra społeczeństwa i ca­łego wszechświata. „Rozmyśla­nia” Marka Aureliusza to wielka strawa duchowa, do której wracać musi każde pokolenie ludzi myślących. Uczą, inspirują, zachwycają. Warto czytać, warto się zastana­wiać, warto posłuchać – podkreśla prof. Jaroszyński.

Do końca roku akademickiego planowane jest wydanie dwóch kolejnych tomów serii. Do nagrań wybierane są dzieła klasycznej filozofii, które pokazują, że fi­lozofia jest nauką mocno za­korzenioną w życiu, z ponad­czasowymi tekstami – wciąż ak­tualnymi i cytowanymi.         

Płytę można kupić na stronie: www.fanfara.pl/sklep

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama